Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Det smutsiga slaget om läkemedelsdistributionen

Apotek Hjärtat anklagar Tamro för olagliga avtal och Tamro påstår att Hjärtat hotat läkemedelstillverkare om de inte levererade läkemedel till dem. Läs om kampen om läkemedelsdistributionen i Sverige och varför den har hamnat hos Konkurrensverket.

Konkurrensverket har inlett en förstudie av läkemedelsdistributionen i Sverige på initiativ av Apotek Hjärtat.

Förstudien fokuserar specifikt på distributören Tamros verksamhet som Apotek Hjärtat menar utnyttjar sin dominerande ställning och har konkurrensbegränsande samarbeten med läkemedelsföretagen.

– Vi har byggt upp vår egen varuförsörjning och vill sköta all distribution till våra apotek själv. När det gäller handelsvaror fungerar det bra, men när det gäller receptbelagda läkemedel har vi haft väldigt svårt att komma fram med läkemedelsbolagen och vi tycker att det är ganska märkligt, säger Jonas Mjöbäck, kommunikationschef på Apotek Hjärtat.

Han berättar att företag med både receptfria och receptbelagda läkemedel kan skicka sina receptfria läkemedel via Hjärtats distribution, men vägrar att låta dem hantera de receptbelagda läkemedlen.

Inte heller har de lyckats få Tamro att leverera receptbelagda läkemedel direkt till Hjärtats lager i Norrköping.

– Oavsett vilka förslag vi har kommit med så har det varit stopp, något vi tycker är jättekonstigt, säger Jonas Mjöbäck.

I sin skrivelse till Konkurrensverket lyfter Hjärtat fram avtal mellan Tamro och läkemedelsföretag som innebär att företagen får betala lika mycket till Tamro även om de skulle välja att distribuera delar av volymen via Apoteket Hjärtat, något som de menar strider mot konkurrensreglerna. Men på Tamro slår man bort anklagelserna.

– Vi ser positivt på att dessa frågor prövas av Konkurrensverket. Våra avtal och den struktur vi tillämpar strider inte mot konkurrensreglerna och alla våra avtal tål granskning så vi känner ingen oro, säger Pontus Moberg, chefsjurist på Tamro.

Han förnekar också att det finns några sådana klausuler som låser in läkemedelsföretagen i de avtal de sitter med nu.

– Läkemedelsföretagen har full frihet att själva välja hur distributionen av de egna produkterna ska gå till, säger han.

I Sverige förhandlar läkemedelsbolagen fram ett pris (AIP) med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som inkluderar leverans till samtliga apotek.

Det är med andra ord läkemedelsföretagen som betalar för leveransen, inte apoteken.

Det är därför också deras val hur leveransen ska gå till, och hittills har varje företag använt antingen Tamro eller Oriola i det som kallas enkanalsmodellen.

– Läkemedelsföretagen säger att de redan har en effektiv distributionsmodell i enkanalsdistributionen. Och det kanske den är, men den bygger på att läkemedelsbolagen dikterar leveransvillkoren ut till apoteken. Vi har ju ingenting att säga till om. Då kan man fråga sig om det är rimligt på en avreglerad marknad där vi ska leva upp till krav på tillgänglighet utan att kunna ställa krav bakåt, säger Jonas Mjöbäck.

Apotek Hjärtat vill ta kontroll över leveranserna för att kunna förbättra sin service till apotekskunderna.

– Vi gör ju detta för att vi ska kunna ge bättre service ute på apoteken. Det är det vi konkurrerar med. Idag har vi ungefär 95 procents tillgänglighet, men vi vill bli ännu bättre, säger Jonas Mjöbäck.

Men på Tamro menar man att det är argument som inte är relevanta enligt dagens lagstiftning.

– Läkemedelsföretagen uppfyller sin distribution till samtliga apotek med den modell som de har i dag. De har hittills bedömt att den modellen är den mest kostnadseffektiva, rationella och säkra med fördelar som gör att man väljer att ligga kvar i den modellen, säger Pontus Moberg.

I korrespondensen med Konkurrensverket framkommer det att förhandlingsspelet emellanåt har varit ganska tufft och smutsigt.

Till exempel har Apotek Hjärtat hotat läkemedelstillverkare med att sluta sälja deras handelsvaror och receptfria läkemedel om de inte går med på att leverera sina receptbelagda läkemedel via Hjärtats distribution.

– Ja, det är ett förhandlingskort som vi har använt, säger Jonas Mjöbäck.

Och i samband med ett sådant fall har Hjärtat kommit över ett avtal där Tamro säger sig vilja kompensera förlusten.

– Tamro erbjuder sig att ersätta tillverkaren för förlorad försäljning för att ha kvar exklusiviteten på distributionen. Det var det avtalet som fick Kokurrensverket att inleda förstudien, säger Jonas Mjöbäck.

Konkurrensverket har därefter begärt in ett 20-tal avtal från Tamro och granskar nu dessa i den förstudie som beräknas bli klar i slutet av september.

De båda företagen har, ganska naturligt, helt olika uppfattning om hur det kommer att gå.

– Vi hoppas att Konkurrensverket gör samma bedömning som vi att den typen av avtal inte är förenliga med konkurrensrätten, säger Jonas Mjöbäck på Apotek Hjärtat.

– Vi förväntar oss att Konkurrensverkets förstudie kommer att visa att våra avtal och den struktur vi tillämpar inte strider mot konkurrensreglerna, säger Pontus Moberg på Tamro.

Andra läser