Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förslag om prismodell får kritik på flera fronter

En lång rad myndigheter pekar på problem med Sofia Wallströms föreslagna prismodell.

Remisstiden har gått ut för Sofia Wallströms första delbetänkande. Svensk Farmaci har i tidigare artiklar, se länkar nedan, summerat vad ett antal intressenter anser om förslagen.

Det kanske mest omvälvande förslaget i betänkandet är omstöpningen av systemet för prissättning av receptläkemedel utan generisk konkurrens.

Dagens värdebaserade modell föreslås kompletteras med internationell referensprissättning (IRP) på två nivåer, och dessutom föreslås landstingen få förhandla om pris för vissa läkemedel inom förmånen.

Läkemedelsindustrins branschorgan Lif har sammanställt vad ett antal myndigheter tycker om prismodellsförslagen. Nästan alla pekar på problem med förslagen.

Många, bland annat Vinnova, Folkhälsoinstitutet, Konkurrensverket och Myndigheten för vårdanalys, anser att modellen är för krånglig. Läkemedelsverket och Myndigheten för vårdanalys är kritiskt till införande av IRP, liksom SBU som kallar IRP för en ”korthusprincip”.

Tillväxtanalys och Regelrådet avvisar hela prismodellsförslaget.

Socialstyrelsen och TLV föreslår en förenklad variant där IRP bara införs efter tio år.

Vinnova pekar på ett ”ensidigt fokus på att pressa läkemedelspriser”, svårförutsägbarhet för företag och oklara effekter på innovationsklimat.

Statskontoret anser att det ”saknas tydliga internationella erfarenheter från modeller som kombinerar IRP med värdebaserad prissättning”.

Några myndigheter, exempelvis Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statskontoret, är också kritiska till förslaget att låta landstingen förhandla priser på vissa läkemedelsgrupper.

Ökad risk för ojämlikhet i läkemedelsanvändningen lyfts fram av flera. Landstingen är inte oväntat mer positiva till detta, men åtminstone ett av dem (Värmland) bryter mönstret och är kritiskt.

Läs Lifs sammanställning här.

Andra läser