Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Många medskyldiga till problem med hållbarhet”

Läkemedelstillverkarna, grossisten Tamro och TLV har alla delansvar för problemen med kort hållbarhet på apoteken. Det säger Vladimir Grigorjev, logistikansvarig på Medstop, som påtalat problemet många gånger utan att något hänt.

Som Svensk Farmaci skrev häromdagen upplevs inleveranser av läkemedel med kort hållbarhet som ett återkommande problem på många apotek.

– Det handlar inte om många varunummer men problemet stör oerhört mycket på våra apotek, säger Vladimir Grigorjev, logistikansvarig på Medstop.

– Problemet gäller både generika och originalläkemedel men jag upplever att det är vanligast för generika, säger han.

Hittills i år har Medstop-apotek exempelvis fått Prionelle (3X28) från Campus Pharma, Aerius från både Pharmachim och Medartuum (5 mg, 100 respektive 90 st) och Bicalutamid Sandoz med kort hållbarhet levererat till sina apotek, berättar han.

Enligt en branschöverenskommelse ska läkemedel som levereras till apotek ha en kvarstående hållbarhet motsvarande minst normal användningtid plus två månader.

– Men man bryter relativt ofta mot branschöverenskommelsen och det har vi flera gånger påtalat för aktuella producenter och grossister, säger Vladimir Grigorjev.

– Det finns flera aspekter på det här. En är att Tamro borde vara tuffare gentemot producenterna och inte släppa igenom sådant här. Tamro har ju själva skrivit på branschöverenskommelsen via sitt branschorgan Läkemedelsdistributörsföreningen. Problemet gäller i högre grad Tamro än Oriola eftersom de flesta av de aktuella leverantörerna valt att gå via Tamro.

– Vi har också löpande påtalat det här för TLV men de har hittills avfärdat frågan. I det senaste fallet med Aerius från Medartuum svarade i alla fall TLV att man tagit kontakt med leverantören och Tamro.

– Krav på hållbarhet borde regleras av TLV. Minimigränser för hållbarhet kunde exempelvis specificeras som krav för periodens vara.

Utmärker sig några särskilda producenter för att ofta försöka ”prångla ut” läkemedel med kort hållbarhet?

– Nej, det är ganska jämnt spritt mellan ett antal företag, säger Vladimir Grigorjev.

Andra läser