Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stort internt förtroende för Rosén

SBU tycks vara en välfungerande myndighet – åtminstone om man frågar de anställda. En ny medarbetarundersökning gav den högsta ledningen ett mycket gott betyg.

I SBU:s medarbetarundersökning, som färdigställdes i december, svarade 96 procent av de 51 anställda som besvarat enkäten att de hade förtroende för myndighetschefen (Måns Rosén).

94 procent instämde i påståendet att myndighetschefen är ”öppen och ärlig i sin kommunikation”.

Även i övriga delar av personalenkäten dominerar positiva svar, med undantag för frågor om arbetsbelastning.

Bara 48 procent av de anställda instämmer i påståendet ”jag vaknar ofta utvilad”. 63 procent av de svarande anser att de hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid.

Andra läser