Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Trögt för tjänster

Apoteket AB behöver nu få ett genombrott för befintliga tjänster som Hälsokollen snarare än att utveckla nya. Det säger bolagets vd Ann Carlsson apropå nedläggningen av den centrala enheten för tjänsteutveckling.

Som ett led i Apoteket AB:s omorganisation och nedbantning i höstas försvann bland annat den centrala enheten för tjänsteutveckling.

Svensk Farmaci tog upp frågan om apoteksbaserade tjänster i vår intervju med Apoteket AB:s vd Ann Carlsson som kommer att publiceras i sin helhet i nummer 1/13 senare i februari.

Av intervjun framgår att apoteksbaserade tjänster som Hälsokollen ännu inte blivit någon större kommersiell framgång.

– Många av de här tjänsterna har för låga volymer i dag, säger Ann Carlsson.

Den centrala enheten för tjänsteutveckling har försvunnit. Är det stopp för utveckling av nya apoteksbaserade tjänster som Hälsokollen?

– Vi behöver i första hand få ett genombrott för det vi redan har. Vi utesluter inte att vi hittar nya koncept framöver men i första hand handlar det nu om att få fler att upptäcka de tjänster vi redan har.

– Tyvärr finns ofta en förväntan hos kunden att få del av tjänster kostnadsfritt. Men vi tror att det finns möjligheter till ett genombrott, bland annat via fler samarbeten med företagskunder kring Hälsokollen, säger Ann Carlsson.

Läs hela intervjun i Svensk Farmaci nr 1/13.

Andra läser