Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Besparingar anses viktigare än patientsäkerheten”

Sofia Wallströms utredning gör en ytterst fyrkantig avvägning mellan patientsäkerhet och samhällsekonomi. TLV måste dessutom skyndsamt se över apotekens ersättning om förslagen ska bli verklighet. Det anser Medstops vd Fredrik Söderberg apropå det aktuella delbetänkandet.

Fredrik Söderberg tycker att det viktigaste i Sofia Wallströms aktuella delbetänkande – den nya prismodellen och dess konsekvenser – debatteras förvånansvärt lite.

– Konsekvenserna av prissänkningen på läkemedel med över två miljarder passerar obemärkt förbi i debatten, till förmån för debatten om 24-timmarsregeln, säger han.

Att samhällets kostnader för läkemedel sjunker är bra, menar han, men det gör också att läkemedel flyttas nedåt i apotekens ersättningstrappa vilket får omfattande konsekvenser.

– Förslaget innebär stora försämringar genom sänkta intäkter för en redan pressad apoteksbransch. Det är inga småbelopp vi talar om, samtidigt som utredningen viftar bort problemet genom att införa förhandlingsrätt på icke utbytbar generika. Den förhandlingsrätten är dock ett gigantiskt luftslott, säger Fredrik Söderberg.

– Rycker man undan mattan för apotekens ekonomi, kommer det att påverka antalet apotek negativt över tid.

– För mig är det helt självklart att TLV skyndsamt drar igång stora räknemaskinen för att påbörja arbetet med att se över apotekens ekonomiska förutsättningar givet utredningens förslag.

Han beklagar också att utredningen ”missat chansen” att se över generikasystemet.

– Sofia Wallström konstaterar att generikasystemet medför en rad problem för patienter samt bristande tillgänglighet till läkemedel på apoteken. Men det står också svart på vitt i utredningen att den struntar i dessa problem, eftersom dagens modell är så ekonomiskt effektiv. Fyrkantigare än så kan avvägningen mellan patientsäkerhet och samhällsekonomi inte bli.

– Kunden och apotekens vardag glöms helt bort och det vi nu ser från utredningen är en massa kosmetiska förändringar, som knappast kommer att lösa de grundproblem som finns.

– Jag hade häromdagen ett möte med flera av Medstops apotekschefer där vi diskuterade den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring tillgänglighetsfrågan. En enad församling framförde lösningen på de upplevda försämringar som kunden idag upplever: förenkla generikautbytet. Medarbetarna på apoteken är verkligen hjältar som dag ut och dag in hanterar symtomen av generikasystemets hyperbyråkrati, säger Fredrik Söderberg.

En av de frågor som uppmärksammats mest i apoteksdebatten är 24-timmarsregeln. Hur ser du på de förslag till förändringar som föreslås i utredningen?

– I ärlighetens namn tycker jag att 24-timmarsregeln isolerat är en ickefråga. Men om den nu ska vara kvar måste den omfatta även leverantörerna. Ett exempel i närtid är kommande julhelg då vi får en leverans den 21 december och nästa den 27:e. Flera av Medstops apotek har öppet samtliga dagar däremellan och det gör 24-timmarsregeln minst sagt bekymmersam att leva upp till.

– Ändå är det vi på apoteken som ska ställas till svars när leverantören låter lastbilarna stå still. Så kan vi helt enkelt inte ha det.

Apoteksbranschen har framfört kritik mot många delar i utredningen och Lif har kritiserat utredningen från sitt leverantörsperspektiv. Hur ser du på framtiden för branschen utifrån förslagen?

– Morgondagen blir precis lika tuff som gårdagen. Om det råder det inga tvivel. Jag förstår att staten vill jaga kostnader och vi ska ha en vettig prissättning av läkemedel. Det är bra och självklart. Men vad som oroar är att komplexiteten i dagens generikasystem kvarstår samtidigt som lönsamheten för en pressad bransch försämras.

– Det är ingen bra ekvation, men som tur är så är detta bara en utredning som nu ska processas framåt.

Andra läser