Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya siffror: Apotekare en av de utbildningar som har lägst examens­­frekvens

Förra året tog något fler examen från receptarieprogrammet, medan något färre tog examen från apotekarprogrammet, visar nya siffror från Statistikmyndigheten.

Det är Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som har sammanställt siffror från Statistikmyndigheten (SCB) över genomströmningen för flera yrkesexamensprogram i landet. UKÄ har följt upp utbildningarna fram till och med läsåret 2022/2023.

Sammanställningen visar att något fler studenter tar examen från receptarieprogrammet. Den siffran ligger nu 58 procent, jämfört med året innan då samma siffra låg på 54 procent. Samtidigt har de antal nybörjare som tar examen på apotekarprogrammet sjunkit något och ligger nu på 53 procent, jämfört med 57 procent under 2022/23, och är enligt UKÄ:s sammanställning en av de yrkesutbildningar som har lägst examensfrekvens i landet.

— Det är en mindre skillnad i examensfrekvens mellan receptarieutbildningen och apotekarutbildningen. Och om vi tittar på examensfrekvensen historiskt för de båda utbildningarna så har den gått upp och ner så jag skulle inte säga att detta är ett trendbrott, säger Agnieszka Madej, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

De utbildningar som har högst examensfrekvens under uppföljningsperioden är barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammet med 89 respektive 86 procent. Lägst examensfrekvens var det på högskoleingenjörsprogrammet och ämneslärarprogrammet där motsvarande andel var 49 procent.

Agnieszka Madej, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

På de flesta av de större yrkesexamensprogrammen hade kvinnor högre examensfrekvens än män. Störst skillnad mellan könen var det på förskollärarprogrammet och tandhygienistprogrammet där kvinnorna hade 30 respektive 27 procentenheter högre examensfrekvens än männen. På två program hade männen högre examensfrekvens än kvinnorna – apotekarprogrammet och arkitektprogrammet.

— Att fler män tar examen från apotekarprogrammet är i sig inget problem. Vi vill att så många som möjligt som påbörjat utbildningen ska ta examen eftersom det är mest samhällsekonomiskt förutsatt att de har de kunskaper som krävs för examen, säger Agnieszka Madej.

Så många tar examen

Så många har tagit examen från apotekarprogrammet och receptarieprogrammet de senaste åren.

ApotekarprogrammetReceptarieprogrammet
ÅrAntal i procentAntal i procent
2022/20235358
2021/20225754
2020/20215456
2019/20205747
2018/20195757
2017/20186652
2016/20175152
2015/20165950
2014/20156347
2013/20147054
2012/20137465
Källa: UKÄ och Statistikmyndigheten

Barnmorskor har högst examensfrekvens

Universitetskanslerämbetets (UKÄ) sammanställning av siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Högst examensfrekvens, topp 5:

1. Barnmorskeexamen, 89 procent

2. Specialistsjuksköterskeexamen, 86 procent

3. Läkarexamen, 85 procent

4. Psykoterapeutexamen, 82 procent

5. Studie- och yrkesvägledarexamen, 76 procent

Lägst examensfrekvens, topp 5:

1. Ämneslärarexamen och högskoleingenjörsexamen, 49 procent

2. Biomedicinskanalytikerexamen, 52 procent

3. Apotekareexamen, civilekonom, röntgensjuksköterskeexamen, 53 procent

4. Arkitektexamen, 55 procent

5. Civilingejörsexamen, 56 procent

Källa: UKÄ

Läs mer >>

Färre väljer apotekar­­­programmet i första hand

Receptarie­utbildningen en av de som har lägst examens­frekvens

Fler väljer apotekarprogrammet i första hand

Mest läst