Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Receptarie­utbildningen en av de som har lägst examens­frekvens

Receptarieprogrammet är en av de yrkesutbildningar som har lägst examensfrekvens i landet, enligt Universitetskanslerämbetet.

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har sammanställt siffror från Statistiska centralbyrån över genomströmningen för 23 yrkesexamensprogram i landet. UKÄ har följt upp utbildningarna fram till och med läsåret 2021/2022.

Sammanställningen visar att de utbildningar som har högst examensfrekvens under uppföljningsperioden är barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammet med 92 respektive 84 procent. Det som har lägst examensfrekvens är ämneslärar- och högskoleingenjörsprogrammet med 46 respektive 49 procent. Bland de utbildningar som har lägst examensfrekvens finns också receptarieprogrammet. Endast 54 procent av nybörjarna på receptarieprogrammet tog ut examen inom yrket under uppföljningsperioden.

— Det är såklart en oroväckande siffra. Vi ser dessutom att söktrycket till receptarieutbildningarna sjunker, säger Sveriges Farmaceuters ordförande Agnieszka Madej på förbundets webbplats.

Agnieszka Madej.

Hon oroas också för receptariebristen. Tillväxten av receptarier förväntas alltså vara låg samtidigt som det redan nu råder receptariebrist och många receptarier förväntas gå i pension inom de närmsta åren, skriver förbundet vidare på sverigesfarmaceuter.se.

Barnmorskor har högst examensfrekvens

Universitetskanslerämbetets, UKÄ, har gjort en sammanställning av examensfrekvensen för 23 yrkesexamensprogram. Sammanställningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Högst examensfrekvens, topp 5:

  • 1. Barnmorskeexamen, 92 procent
  • 2. Specialistsjuksköterskeexamen, 85 procent
  • 3. Läkarexamen, 83 procent
  • 4. Tandläkarexamen, 78 procent
  • 5. Psykologexamen, 76 procent

Lägst examensfrekvens, topp 5:

  • 1. Ämneslärarexamen, 46 procent
  • 2. Högskoleingenjörsexamen, 49 procent
  • 3. Arkitektexamen, 51 procent
  • 4. Civilekonomexamen, 54 procent
  • 4. Receptarieexamen, 54 procent

Källa: UKÄ och SCB

Läs mer >> Fler väljer apotekarprogrammet i första hand

Mest läst