Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så ska TLV mäta om apoteks­kunder får sina läkemedel direkt

TLV har tagit fram förslag på hur andelen direktexpedieringar på apotek ska mätas. Förslaget omfattar både fysiska apotek och e-handelsapotek.

Den 1 juli 2023 ändrades lagen om handel med läkemedel så apoteken blev skyldiga att anpassa sina lager utifrån konsumenternas behov, så att så många patienter som möjligt kan direktexpedieras.

På fysiska apotek innebär det att kunden får alla efterfrågade läkemedel på recept med sig på en gång. Inom e-handeln att apoteket har sänt i väg kundens beställning i tid för att leveransen ska ha möjlighet att komma fram vid den tidpunkt kunden valt.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fick i juni 2023 i uppdrag av regeringen att utveckla en metod för att mäta apotekens direktexpedieringsgrad.

TLV har nu lämnat över förslag på metoder för hur återkommande mätningar kan ske. Förslaget omfattar både fysiska apotek och e-handelsapotek.

TLV föreslår att den mätning som tidigare gjorts på fysiska apotek upprepas och utvecklas så att den även innehåller information om vilka varunummer som inte finns tillgängliga.

— Med en utvecklad enkätmetod för att mäta direktexpedieringsgrad kommer vi kunna förbättra kvaliteten och fördjupa analyserna. Nu kommer vi se vilka läkemedel som kunderna inte får med sig direkt och vad det beror på, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV i ett pressmeddelande.

För e-handeln behöver en ny metod utvecklas som är anpassad utifrån förutsättningarna för e- handelsapoteken.

— Köpprocessen hos e-handelsapoteken skiljer sig från hur den ser ut på de fysiska apoteken. Nu kommer vi kunna följa förutsättningar för att e-handelskunderna ska få sina läkemedel vid den tid som man kommit överens om, säger Gunilla Rönnholm.

Genom mätningarna kommer TLV få svar på:

  • Vilka läkemedel som är mer eller mindre tillgängliga
  • Orsaker till att kunden inte blir direktexpedierad
  • Vilka orsaker som ligger inom apotekens ansvarsområden och vad som beror på andra faktorer som apoteken inte kan påverka
  • Direktexpedieringsgrad även för e-handelsapoteken

TLV mätte 2019 direktexpedieringsgraden med en enkät på fysiska apotek, i linje med den metod som Sveriges Apoteksförening använde 2015. Genom att utgå ifrån de tidigare enkäterna i kommande mätning kan resultaten jämföras över tid.

Parallellt med en enkätundersökning föreslås en pilotundersökning med en enklare metod, i syfte att utvärdera om den skulle kunna vara ett alternativ i framtida mätningar på de fysiska apoteken. Metoden för e-handelsapoteken ska också utvecklas för att öka precisionen i mätningen.

Läs mer >> TLV utvecklar metod för att mäta apotekens direkt­­expedierings­­grad

TLV ger upp försöket att mäta kvalitet på apotek

Mest läst