Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV ger upp försöket att mäta kvalitet på apotek

Det går inte att mäta apotekens kvalitet med de kvalitetsindikatorer som tagits fram. Därför vill TLV att uppdraget läggs ned.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har sedan i december förra året haft uppdraget att ta fram och publicera kvalitetsindikatorer för apotek för att allmänheten lättare ska kunna jämföra och välja apotek utifrån dessa. Indikatorerna hade myndigheten själv föreslagit i en förstudie från 2019. Men efter att ha analyserat indikatorerna utifrån träffsäkerhet, kopplingar till tillsynen och om indikatorerna är tydliga, relevanta, rättssäkra och utslagsgivande samt om det finns data på nivån enskild apoteksaktör kommer myndigheten nu fram till att samtliga tolv indikatorer är olämpliga att använda och utveckla vidare.

Några av indikatorerna har förlorat sin aktualitet sedan förstudien, medan andra är alltför svårbegripliga för den genomsnittliga apotekskunden, enligt myndigheten. En del mäter aktiviteter som inte ingår i apotekens grunduppdrag, samtidigt som flera inte finns på nivån enskild apoteksaktör. Ytterligare andra ingår eller kommer att ingå i tillsynen hos Läkemedelsverket, IVO eller TLV.

Därför menar myndigheten att det är bättre om apotekens kvalitet “granskas och hanteras inom tillsynen, eftersom kunder ska kunna känna sig trygga med den grundläggande kvaliteten på ett apotek utan att själva behöva bevaka detta.”

Det är inte första gången kvaliteten i apoteksarbetet har försökts mätas. Tidigare har även Läkemedelsverket försökt ta fram kvalitetsindikatorer utan att lyckas. Nu menar TLV att det kanske är dags att ge upp idén om att det går. ”Mot bakgrund av att både Läkemedelsverket och TLV gjort gedigna försök att ta fram förslag till apoteksindikatorer, som inte visat sig utslagsgivande respektive relevanta, finns skäl att överväga om det finns andra mer angelägna utvecklingsområden.” skriver myndigheten i sin sammanfattning.

De tolv kvalitetsindikatorerna

Tillgänglighet

 • Direktexpedieringsgrad

Rådgivning

 • Användning av elektroniskt expertstöd (EES)
 • Kompetensutveckling farmaci
 • Biverkningsrapportering från öppenvårdsapotek
 • Rapportering av överförskrivning på apotek
 • Rådgivning inom e-handel
 • Rådgivning vid försäljning av receptfria läkemedel
 • Receptkorrigeringar

Utbyte

 • Andel felförsäljning vid generiskt utbyte

Övrigt

 • Standardiserad patientsäkerhetsberättelse
 • Miljö- och hållbarhetsindikator
 • Prisindex

Läs mer:

2019-12-20 TLV vill jämföra apotekens kvalitet i ny tjänst

2022-10-11 TLV föreslår att uppdraget om apoteksindikatorer avslutas

Mest läst