Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedels­boken nästa i mål – snart helt digital

Läkemedelsverkets slutrapport om att nylansera Läkemedelsboken kommer i dagarna att lämnas över till Regeringskansliet.

Läkemedelsverket har sedan 2022 på uppdrag av regeringen jobbat med att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken.

– Vi arbetar nu med den första helt digitala versionen av Läkemedelsboken. Ambitionen är att Läkemedelsboken löpande ska utvecklas allt eftersom behovet av kunskap förändras, säger projektledare Miriam Entesarian Matsson, i ett pressmeddelande.

Arbetet har skett i nära samarbete med hälso- och sjukvården och akademin. Ett stort antal externa experter har skrivit och granskat texterna. Fram till dess att alla texter i den senaste versionen av Läkemedelsboken har utvecklats och publicerats i den nya versionen kommer förra versionen att leva kvar.

– Idag ligger det 22 kapitel i den nya versionen av Läkemedelsboken och totalt har vi 90 kapitel planerade i steg ett. Många kapitel är påbörjade och skrivs eller granskas för närvarande. Samtliga kapitel kommer att ses över löpande och vid behov uppdateras så att kunskapsstödet är ständigt aktuellt och relevant, säger Miriam Entesarian Matsson, i pressmeddelandet.

Om Läkemedelsboken

Läkemedelsboken gavs ut i bokform mellan 1977-2014. Läkemedelsboken är ett producentobundet kunskapsstöd som beskriver läkemedelsbehandling av de vanligaste sjukdomarna i svensk behandlingskontext. Boken finns sedan 2014 endast på webben, men har inte uppdaterats sedan 2018. Läkemedelsverket fick i februari 2022 i uppdrag av regeringen att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Uppdraget har inneburit att både nya tekniska lösningar tas fram och att innehållet i Läkemedelsboken granskas och uppdateras.

Källa: Läkemedelsverket

Läs mer >> Beta­version av nya Läkemedels­boken presenteras

Läs mer >> Testversion av Läkemedelsboken lanseras i vår

Läs mer >> Läkemedelsboken räddas

Mest läst