Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsboken räddas

Läkemedelsverket har idag fått ett förnyat uppdrag att driva Läkemedelsboken, som slutade uppdateras 2018.

Regeringen har idag givit Läkemedelsverket ett förnyat uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Uppdraget innebär både att nya tekniska lösningar tas fram och att innehållet i Läkemedelsboken granskas och uppdateras. Uppdraget kommer att finansieras av regeringen, men det är ännu oklart med hur mycket.

— Läkemedelsboken är ett uppskattat och viktigt kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, och informationen är dessutom producentobunden och reklamfri. Med detta uppdrag ska Läkemedelsverket finna en lämplig organisering och styrning för ett långsiktigt arbete med boken, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från regeringen.

Också på Läkemedelsverket är det glada miner efter beskedet.

— Producentobunden, icke reklamfinansierad information som bidrar till en jämlik läkemedelsanvändning är en hörnsten inom hälso- och sjukvården. Det är därför som Läkemedelsboken är ett efterfrågat inslag i den nationella kunskapsstyrningen. Vi är väldigt glada för detta besked som innebär att Läkemedelsboken nyetableras, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson i ett pressmeddelande från myndigheten.

Det var under hösten 2018 som det blev känt Läkemedelsverket tänkte lägga ner Läkemedelsboken av ekonomiska skäl. Men protesterna blev omfattande från en rad professioner, som anser att den är en viktig producentobunden källa till information.

Regeringen anger att de sedan dess har arbetat på en långsiktig lösning. Dagens besked innebär att Läkemedelsverket får ett uppdrag åter börja uppdatera innehållet i Läkemedelsboken samt ta fram en lämplig organisation och styrning för ett långsiktigt arbete med Läkemedelsboken, säkerställa att de texter som tas fram är producentobundna och av god kvalitet och ta fram nödvändiga it-lösningar som behövs för det redaktionella arbetet och för publicering. Myndigheten ska också hålla Läkemedelsboken uppdaterad med lämplig frekvens, enligt regeringens pressmeddelande.

— Felaktig läkemedelsanvändning orsakar både lidande för patienter och stora samhällskostnader. Läkemedelsboken kan bidra till en jämlikare, effektivare och säkrare läkemedelsanvändning och därför bedömer vi att det är väl använda resurser när vi nu påbörjar detta omtag, säger Björn Eriksson, enligt pressmeddelandet.

Enligt Läkemedelsverket kommer texterna i Läkemedelsboken uppdateras och tillgängliggöras successivt. Myndigheten ska också lämna in en slutredovisning av regeringsuppdraget före utgången av mars 2024.

Läs mer: “Det blir fullständig kris”

Läs mer: Brett upprop för att rädda Läkemedelsboken

Läs mer: Föreslår ny modell – för att fortsätta driva Läkemedelsboken

Läs mer: Läkemedelsboken

Det här är Läkemedelsboken

Läkemedelsboken är en producentobunden kunskapskälla som beskriver läkemedelsbehandling av de vanligaste folksjukdomarna i svensk behandlingskontext.

Läkemedelsboken innehåller också generella avsnitt om läkemedel, läkemedelsanvändning och relevanta regelverk, till exempel kring vad som gäller vid receptförskrivning.

Läkemedelsboken har givits ut sedan 1977. Den gavs först ut av Apoteksbolaget (numera Apoteket AB) och sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009, av Läkemedelsverket.

Läkemedelsboken finns sedan 2014 som webbpublikation och i appformat. Webbplatsen och appen uppdaterades fram till december 2018.

Läkemedelsboken vänder sig till läkare, sjuksköterskor, apotekare, receptarier och studenter. Informationen syftar till att stödja en god och jämlik läkemedelsanvändning. Den används även som introduktion till svensk behandlingskontext samt av patienter med särskilt intresse. Totalt innehåller Läkemedelsboken i nuvarande form 104 avsnitt.

Källa: Läkemedelsverket

Mest läst