Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Föreslår ny modell – för att fortsätta driva Läkemedelsboken

Läkemedelsverket kan tänka sig att fortsätta driva Läkemedelsboken – men menar att det då krävs en ny modell för att de ska klara av uppdraget.
"Vi ser fram emot att få ett fortsatt förtroende," säger Maja Marklund, direktör vid Läkemedelsverket.

Det är i en ny utredning som Läkemedelsverket kommer med beskedet om att Läkemedelsboken kan fortsätta drivas i myndighetens regi. Men för att göra det krävs en ny modell och Läkemedelsverket föreslår en ny it-lösning både för det redaktionella arbetet och det externa gränssnittet.

– I vår utredning har vi samverkat med en rad intressenter om vilka behov och krav de har på it-lösningen och Läkemedelsboken som kunskapsstöd, och om förslag på utveckling av produkten. Det har landat i en bra modell som vi tror på och vi ser fram emot att få ett fortsatt förtroende att driva och förvalta Läkemedelsboken, säger Maja Marklund, direktör vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Det var under hösten 2018 som det blev känt Läkemedelsverket tänkte lägga ner Läkemedelsboken. Men protesterna blev omfattande från en rad professioner, som anser att den är en viktig producentobunden källa till information.

– Det krävs mycket arbete för uppdatering av innehåll och etablering av ny teknik och process, och Läkemedelsverket är beredda att ta sig an ett sådant uppdrag. Huvudansvaret i den föreslagna modellen ligger hos oss men vi kommer behöva extern expertis för att till exempel skriva och granska kapitel. Vi kommer också att inrätta en extern referensgrupp för att tillse att Läkemedelsboken utvecklas i rätt riktning, säger Maja Marklund, i pressmeddelandet.

Läkemedelsverket räknar med att en första version av en ny webbaserad Läkemedelsbok kan vara färdig ungefär två år efter att de fått ett eventuellt uppdrag att fortsätta driva den.

Läs mer: “Det blir fullständig kris”

Läs mer: Brett upprop för att rädda Läkemedelsboken

Det här är Läkemedelsboken

Läkemedelsboken är en producentobunden kunskapskälla som beskriver läkemedelsbehandling av de vanligaste folksjukdomarna i svensk behandlingskontext.

Läkemedelsboken innehåller också generella avsnitt om läkemedel, läkemedelsanvändning och relevanta regelverk, till exempel kring vad som gäller vid receptförskrivning.

Läkemedelsboken vänder sig till läkare, sjuksköterskor, apotekare, receptarier och studenter. Informationen syftar till att stödja en god och jämlik läkemedelsanvändning. Den används även som introduktion till svensk behandlingskontext samt av patienter med särskilt intresse. Totalt innehåller Läkemedelsboken i nuvarande form 104 avsnitt.

Källa: Läkemedelsverket

Mest läst