Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Det blir fullständig kris”

Företrädare för de professioner som hanterar läkemedel har nu skickat en skrivelse till Socialdepartementet och Läkemedelsverket för att protestera mot planerna att skrota den digitala Läkemedelsboken. Från farmaceutiskt håll finns en stark oro för konsekvenserna av beslutet.

Skrivelsen har undertecknats av representanter för bland annat en rad läkarföreningar, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter. Där står bland annat:

”Vi har med bestörtning mottagit information om att Läkemedelsverket planerar att avveckla Läkemedelsboken. Vi vill med detta brev vädja till Läkemedelsverket att ompröva sin avsikt att lägga ned Läkemedelsboken och till Socialdepartementet att säkra finansieringen för Läkemedelsboken.”

En av undertecknarna är Margareta Hammarlund-Udenaes, dekan vid Uppsala universitet. Där används Läkemedelsboken av alla studenter på både apotekar- och receptarieprogrammet i kurserna i farmakoterapi, och den är det enda läromedlet som beskriver de svenska terapitraditionerna.

– Det blir fullständig kris för oss om Läkemedelsboken försvinner. Den ger en överblick över läkemedelsbehandlingarna av i princip alla sjukdomar och är vår enda tillgängliga källa. Alternativet är att gå till utländska böcker men de har ju en helt annan behandlingstradition och delvis andra läkemedel, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.

Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Billberg är oroad över konsekvenserna om Läkemedelsverkets planer sätts i verket.

– Jag är fascinerad över att man verkar ha missat hur viktig Läkemedelsboken är för många professioner. Den är oersättlig i utbildningen, och många apotekare och receptarier använder den i sin yrkesvardag för att hålla sig uppdaterade. Det känns inte som man analyserat konsekvenserna av beslutet alls. Det är nödvändigt att hitta en lösning innan man lägger ner, säger Kristina Billberg.

Läkemedelsverket har å sin sida hävdat att Läkemedelsboken, förutom att den är kostsam, närmast är att betrakta som ett läromedel och att man inte anser att det är ”där Läkemedelsverkets expertis bäst kommer fram”. Det uppger Maja Markund, direktör för verksamhetsområdet användning på Läkemedelsverket, för Dagens Medicin.

Det är ett resonemang Margareta Hammarlund-Udenaes inte håller med om.

– De har fått ersättning för produktionen och anlitar externa experter i skrivandet, jag är själv med och skriver ett kapitel. Det innebär såklart en arbetsinsats, men vem ska göra detta om inte Läkemedelsverket? Jag tycker att det är att kliva av ett nationellt ansvar, säger hon.

Även Pia Seidel, apotekare vid Läkemedelscentrum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå ledamot i Sveriges Farmaceuters offentligsektion, tycker det är beklagligt om Läkemedelsboken läggs ner.

Hon använder den själv i jobbet för att hämta information, men även när hon undervisar läkarstudenter i regler kring receptförskrivning.

Margareta Hammarlund-Udenaes hoppas att skrivelsen får Läkemedelsverket att tänka om.

– Det här är ett stort beslut, där Läkemedelsverket inte tillfrågat oss som är berörda och kanske heller inte förstått den betydelse Läkemedelsboken har för den svenska vården och utbildningarna.

Mest läst