Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Testversion av Läkemedelsboken lanseras i vår

Nu under våren släpps en betaversion av Läkemedelsboken på webben. Läkemedelsverket fick ifjol i uppdrag att nylansera boken, som är ett viktigt kunskapsstöd för hälso och sjukvården.

— Just nu pågår ett intensivt arbete med att uppdatera innehållet för att säkerställa att Läkemedelsboken även fortsättningsvis är ett relevant och aktuellt kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och andra intresserade, säger Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande från myndigheten.

Omkring 300 läkemedelsexperter är involverade i arbetet med att skriva och granska innehållet i boken. De första terapikapitlen är nästan färdiga och arbetet med övriga kapitel påbörjas före sommaren. Innehållet i betaversionen kommer att fyllas på efterhand.

— Genom en tidig lansering hoppas vi få in synpunkter från de som besöker webbplatsen och utifrån användarnas behov förbättra produkten ytterligare. Ett annat syfte är att målgrupperna för Läkemedelsboken ska kunna börja använda sig av ett uppdaterat kunskapsstöd så tidigt som möjligt, säger Johan Andersson vidare.

Läkemedelsboken

Läkemedelsboken är ett producentoberoende kunskapsstöd för hälso- och sjukvården. Boken innehåller information om läkemedelsbehandling av de vanligaste sjukdomarna ur en svensk kontext samt avsnitt om läkemedelsanvändning och relevanta regelverk.

Den första versionen av läkemedelsboken kom 1977. Sedan 2014 finns boken på webben, men Innehållet uppdaterades senast 2018.

Ifjol fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Uppdraget omfattar både att ta fram nya tekniska lösningar och att granska och uppdatera bokens innehåll. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2024.

Läs mer >> Läkemedelsboken räddas

Läs mer >> Webbplatsen lakemedelsboken.se

Mest läst