Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Meds vd: Jag tror inte de har satt sig in i frågan

Meds vd Björn Thorngren är kritisk till Läkarförbundets remissvar till Läkemedelsverket, där förbundet kräver id-kontroll för alla receptbelagda läkemedel – även när det handlas på distans. Han menar att förbundet inte verkar ha satt sig in i frågan.

Bakgrunden till kritiken är ett remissvar till från Läkarförbundet till Läkemedelsverket, där förbundet menar att det utan kontroll finns risk för att receptbelagda läkemedel hamnar i orätta händer eller på andra sätt kommer på villovägar. Men det ställer sig Björn Thorngren tveksam till. 

— Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Läkarförbundet är kritiska till distanshandel med receptbelagda läkemedel när det helt saknas siffror från Läkemedelsverket på hur många paket som kommer i orätta händer, säger Björn Thorngren.

Han hade i stället önskat att Läkarförbundet i sitt remissvar efterlyst beslutsunderlag från Läkemedelsverket, så att det fanns siffror som det gick att ta ställning till.

— De har en tydlig åsikt i frågan, att distanshandeln är dålig utan id-kontroll, trots att underlag för den åsikten inte finns, säger Björn Thorngren.

Kan du förstå deras oro alls?

— Jag hade förstått oron om det fanns ett problem, om det fanns siffror på hur många paket som hamnat i orätta händer eller kommit fel. Jag tror inte de har satt sig in i frågan, utan bara antagit att det finns ett problem och då efterfrågat en reglering innan man undersökt frågan ordentligt, säger Björn Thorngren.

Han menar att apoteksbranschen har siffror från de många miljontals paket som skickats över åren och att endast en liten del har någon form av avvikelse, alltså inte direkt kommit fram till mottagaren.

— Det är ytterst få paket. Vi har stenkoll på hela kedjan. De kan ha försvunnit eller försenats på en distributionscentral, eller dröjt av något annat skäl. Men det finns inga dokumenterade fall, det vill säga Ivo-anmälningar, av att någon risk för vårdskada har uppstått som en konsekvens av ett försenat paket, säger Björn Thorngren.

Vad tycker du borde göras i stället?

— Jag tycker Läkarförbundet borde adressera det som jag ser som det verkliga problemet – att hälften av alla läkemedelsbehandlingar inte fullföljs. Och det här kravet på id-kontroller kommer att försämra tillgången och förvärra den siffran. Jag tycker också att Läkemedelsverkets förslag som helhet är problematisk för tillgängligheten, vilket borde bekymra läkare mer än id-kontroller, säger Björn Thorngren.

Läs mer >> Läkar­­­­förbundet kräver id-kontroll vid distans­hand­el

Läs mer >> Läkemedels­verket backar om generell id-kontroll vid distans­handel

Läs mer >> Läkemedelsverket ändrar sitt förslag om distanshandel

Läs mer >> Läkemedelsverket vill skärpa reglerna för e-handel

Mest läst