Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedels­verket backar om generell id-kontroll vid distans­handel

Läkemedelsverket nya förslag om regler för leverans från öppenvårdsapotek och andra försäljningsställen är klart. Nu är det tidigare förslaget om id-‍kontroll vid leverans av förskrivna läkemedel struket.

Läkemedelsverket vill ha nya distanshandelsföreskrifter med större krav på bevarad patientsäkerhet och tanken var att de skulle träda i kraft den 1 september 2023.

Men när förslaget skickades ut på remiss i november 2022 möttes det av hård kritik.

Förslaget ansågs vara ett hårt slag mot äldre och boende i gles- och landsbygd och möjlighet till hemleverans skulle försvinna helt för runt hälften av landets hushåll.

Kritiken grundades bland annat i att förslaget om att läkemedel inte får överlämnas om det finns risk för stöld vilket gör att de inte får lämnas utanför dörren och för receptbelagda läkemedel föreslogs krav på id-kontroll även vid överlämnandet.

I september berättade Annika Babra, enhetschef för Apotek och receptfri detaljhandel vid Läkemedelsverket för Svensk Farmaci att myndigheten gått igenom alla remisssvaren, tagit åt sig av synpunkterna och omarbetat förslaget på nya föreskrifter.

I det nya förslaget som nu har skickats på remiss är det tidigare förslaget om generell id-‍kontroll vid leverans av förskrivna läkemedel inte längre med.

— Läkemedelsverket anser fortfarande att det finns patientsäkerhetsrisker när läkemedel inte når rätt mottagare, men förslaget om krav på id-‍kontroll för samtliga försändelser med förskrivna läkemedel har omarbetats. Med undantag för de särskilda läkemedel som redan idag kräver id-‍kontroll föreslår vi nu att det inte ska krävas id-‍kontroll när förskrivna läkemedel lämnas över, säger Annika Babra i ett pressmeddelande.

De tidigare föreslagna kraven på att läkemedel inte ska vara “lätt gripbara” är kvar vid leverans från öppenvårdsapotek. Samma krav föreslås nu även gälla vid leverans från övriga försäljningsställen. Budet får lägga paketet i en postlåda, men inte lämna det utanför dörren eller hänga det på dörrhandtaget.

— Såväl receptfria som receptbelagda läkemedel är potenta och känsliga varor som kan vara skadliga för människor, djur eller miljö om de hanteras eller används fel. Det är därför viktigt att minska risken att obehöriga kommer åt läkemedlen, säger Annika Babra.

De övriga krav som föreslås är framför allt utökade krav på egenkontroll, kartläggning av distribution, riskbedömning och uppföljning av avvikelser samt förtydligande av krav vid anlitande av underleverantörer.

De nya förslagen har skickats på remiss, men även andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.

— När remisstiden löpt ut den 1 februari 2024 så kommer vi att gå igenom inkomna synpunkter och därefter planeras för beslut om de nya föreskrifterna under våren 2024. Vi föreslår att de träder i kraft den 1 januari 2025, säger Annika Babra i pressmeddelandet.

Utöver de nya förslagen på regler för distanshandel från öppenvårdsapotek, remitteras även förslag till nya föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. I stora delar föreslås samma krav gälla för distribution av läkemedel både från öppenvårdsapotek och andra försäljningsställen.

Läs mer>> Läkemedelsverket ändrar sitt förslag om distanshandel

Mest läst