Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hoppas kunna sälja Svea Apotek så det kan öppna igen

Pharmart AB nuvarande ledning beklagar att Läkemedelsverket beslutat att återkalla Svea Apoteks tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.
- Vi har vidtagit omfattande åtgärder. Trots det beslutar de att dra tillbaka tillståndet, vilket är tråkigt, säger vd Mikael Ehrman till Mitti.

Som Svensk Farmaci tidigare har berättat fick Svea Apotek på Sveavägen i Stockholm efter en inspektion stänga med omedelbar verkan i februari 2023.

Aktören gavs möjlighet att vidta åtgärder för att rätta till bristerna och i slutet av mars efter sju veckor fick apoteket öppna verksamheten på nytt.

Men vid en ny uppföljande inspektion i oktober framkom nya brister i verksamheten och brister som inte hade blivit åtgärdade sedan tidigare.

Det medför att Läkemedelsverket nu har fattat beslut om att stänga apoteket. Beslutet innebär även att apotekstillståndet återkallas.

Svea Apotek drivs av Pharmart AB och de skriver i ett pressmeddelande att Läkemedelsverkets bedömning grundar sig på en genomgång av Svea Apoteks verksamhet under perioden 2015 till september 2023.

Genomgången visade att en stor del av apotekets verksamhet har varit expediering av digitala EES-recept vilket är olagligt enligt Läkemedelslagen.

Verksamheten avseende expediering av EES-recept fick omedelbart avslutas vilket innebar en minskning av apotekets omsättning med cirka 33 procent.

Det motsvarar EES-receptens genomsnittliga andel av omsättningen under perioden 2016-2022.

Stängningen under sju veckor efter inspektionen i januari 2023 innebar ett intäktsbortfall på cirka 2,3 miljoner kronor.

Dåvarande VD, apotekschef och enda farmaceut på apoteket var ensam ansvarig för verksamheten under ovanstående period, enligt Pharmart.

— Att omedelbart avsluta expediering av EES-recepten samt stängningen under sju veckor har givetvis en negativ påverkan både avseende omsättningen och resultatet, säger Pharmart AB:s nuvarande VD Mikael Ehrman i pressmeddelandet.

Han tillträdde som ny vd den 6 september och Svea Apotek fick en ny läkemedelsansvarig och apotekschef den 9 oktober.

— I bästa fall hade apotekets verksamhet utan EES-recept inneburit break-even eller en mindre vinst för apoteket. Detta är genomgående verkligheten för alla fristående apotek i Sverige, säger Mikael Ehrman.

Styrelsen utvärderar nu olika alternativ för avveckling av apoteket vilket även kan innebära en försäljning av apoteket.

— I och med att det ligger i ett attraktivt läge och har många återkommande kunder för vi diskussioner med potentiella köpare. Förhoppningen är att någon tar över och kan öppna igen så snart som möjligt, säger Mikael Ehrman till Mitt i Stockholm.

Läs mer>> Svea Apotek får stänga igen – den här gången för gott

Beslut om stängning av apotek hävs

Läkemedelsverket stänger apotek i Stockholms city

Läkemedelsverket tar allt oftare beslut om stängning av apotek

Mest läst