Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svea Apotek får stänga igen – den här gången för gott

Läkemedelsverket har fattat beslut om att stänga Svea Apotek på Sveavägen i Stockholm. Beslutet innebär även att apotekstillståndet återkallas.

Efter en inspektion av Svea Apotek, som drivs av Pharmart AB, stängdes apoteket i februari 2023 med omedelbar verkan.

Aktören gavs möjlighet att vidta åtgärder för att rätta till bristerna och i slutet av mars fick apoteket öppna verksamheten på nytt.

Men vid en ny uppföljande inspektion i oktober framkom nya brister i verksamheten och brister som inte hade blivit åtgärdade sedan tidigare.

Det medför att Läkemedelsverket nu har fattat beslut om att stänga apoteket. Beslutet innebär även att apotekstillståndet återkallas.

— De brister som har framkommit är allvarliga och vi har under en längre tid påpekat brister i verksamheten, men apoteksaktören har inte vidtagit tillräckliga åtgärder och därför har vi nu beslutat att stänga apoteket, säger Annika Babra, chef för apotekstillsynen på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

— Vad bristerna rör sig om kan vi inte redogöra för i detalj, med hänvisning till sekretess, men det rör delar inom kvalitet och säkerhet som är grundläggande för att apoteket ska kunna hålla öppet, säger Annika Babra.

Idag finns ungefär 1 450 aktiva tillstånd för öppenvårdsapotek beviljade av Läkemedelsverket. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har Läkemedelsverket vid några tillfällen beslutat om stängning av apotek på grund av allvarliga avvikelser.

Läkemedelsverkets kontroll av apotek syftar till att apotekskunderna ska känna sig trygga vid besök på apotek.

Läkemedelsverket har inte några inkomna rapporter från kunder som besökt det aktuella apoteket.

Läs mer>>Läkemedelsverket stänger apotek i Stockholms city

Beslut om stängning av apotek hävs

Mest läst