Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteken i samarbete för att minska klimat­påverkan

Apotekskedjorna arbetar för att göra läkemedelsbranschen mer miljövänlig.
- I vanliga fall kallar vi oss konkurrenter men när det kommer till klimatet måste vi stå sida vid sida, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat.

Apotek Hjärtat har tillsammans med läkemedelsbolaget Bayer under flera år drivit på frågan om att få fram mer data för att förstå hur läkemedelsproduktion påverkar klimatet.

Förra veckan anordnade Apotek Hjärtat ett seminarium för att dela insikter och diskutera möjligheter att göra läkemedelsbranschen mer miljövänlig.  Där deltog bland andra representanter från Läkemedelsindustriföreningen, Tand och läkemedelsförmånsverket (TLV), Sveriges Apoteksförening, AstraZeneca, Haleon, Viatris, Apotea, Apoteket AB, Kronans Apotek och Doz Apotek.

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Bayer genomfört livscykelanalyser för att bättre förstå vilken klimatpåverkan olika produkter har vilket presenterades under seminariet.

Förhoppningen är att lärdomarna och slutsatserna ska öka transparensen i hela branschen.

— Jag har längtat efter att konkret diskutera klimatpåverkan från läkemedel och hur vi kan driva omställningen inom vår bransch med de aktörer som berörs. Äntligen var det möjligt – utan data finns inget att utgå från och målsätta kring, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat.

— Lite extra stolt är jag över att få se så många av apoteksaktörerna här hos oss. I vanliga fall kallar vi oss konkurrenter – men när det kommer till klimatet måste vi stå sida vid sida och det känner jag att vi gjorde.

Kan du precisera vad det var ni pratade om?

— Vi fick presenterat för oss vilka olika delar av läkemedelsprodukterna som har störst, respektive minst klimatpåverkan, samt vilka lärdomar detta gett Bayer och hur de tar med sig lärdomarna framåt. Samt hur vi övriga aktörer utifrån den här kunskapen skulle kunna agera och utveckla våra arbetssätt till exempel på apotek, säger Cecilia de Pedro.

Går det att generalisera och säga vilka produkter som är värst?

— Det går inte att jämföra på det sättet, då det var helt olika ojämförbara produkter då det ena var ett receptbelagt läkemedel och denna andra ett receptfritt som behandlar olika sjukdomstillstånd. Men även fast de inte går att jämföra rakt av är kunskapen intressant, och går att lära sig av framåt, då denna data inte delats i externa sammanhang tidigare. Det som går att generalisera var att i dessa fall var klimatpåverkan från bipacksedeln och förpackning större än vad vi först trott. Det medför att exempelvis digitalisering av bipacksedlar och mer klimatsmarta förpackningar skulle bidra till lägre klimatavtryck. 

Enligt Apotek Hjärtat är transporter till och från apoteken den enskilda faktor som har störst klimatpåverkan inom Apotek Hjärtats egna verksamhet. Sammantaget står den för cirka 73 procent av det totala årliga koldioxidutsläppet. 

2021 nådde de målet om att alla transporter i storstadsregionerna ska vara fossilfria, nästa steg är nu att ha fossilfria transporter i hela Sverige.

Cecilia de Pedro är övertygad om att de kommer att nå nästa mål som är att senast 2030 utföra och köpa enbart fossilfria inrikestransporter.

— Ja, det kommer vi att göra. Det kommer kanske kräva mer av oss än vad vi först beräknat då vissa nationella styrmedel till exempel reduktionsplikten har förändrats sedan vi satte målet. Men målet ligger kvar och vi arbetar mot det, säger Cecilia de Pedro.

ICA Gruppen, som Apotek Hjärtat tillhör, har arbetat aktivt med att få ned klimatutsläppen från den egna verksamheten, och hävdar att de minskat de med mer än 70 procent sedan 2006.

Men inom handeln, oavsett om det handlar om livsmedel eller läkemedel, står produkterna på hyllan för en stor del av den totala klimatpåverkan. Cecilia de Pedro anser att man ute på apoteken kan göra mer för att minska klimatutsläppen.

— Vi har intensifierat utbyte av LED-belysning ute på apoteken under kommande år. Vi har dessutom sett att det är fortsatt viktigt att se över hur vi reser i tjänsten samt att vi lyfter Välvald produkter och pratar kring vikten av ansvarsfullt tillverkade läkemedel, säger Cecilia de Pedro.

Apoteksbranschen har via Sveriges Apoteksförening tagit fram gemensamma krav på ansvarsfull tillverkning för receptfria läkemedel. Välvald är en logga på apotekens hyllkant i butik och i anslutning till produkt via e-handel som guidar kunderna till de receptfria läkemedel som uppfyller branschens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning.

Läs mer>> Apotekskunder vill veta mer om miljöpåverkan

Ny symbol ska hjälpa konsumenten välja rätt

Mest läst