Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekskunder vill veta mer om miljöpåverkan

Åtta av tio anser att de borde få veta hur deras receptbelagda läkemedel påverkar miljön, enligt en ny Novusundersökning. Samtidigt uppger ytterst få konsumenter att de själva efterfrågat någon sådan information.

En majoritet, 61 procent, anser att Sverige borde ställa högre krav än i dag när det gäller miljöpåverkan vid upphandling av läkemedel. Det visar en Novusundersökning, som gjorts på uppdrag av Apotek Hjärtat. Drygt 1 000 konsumenter har fått svara på frågor om information kring läkemedel och miljöpåverkan.

Tre av fyra säger att de skulle vilja ha möjlighet att byta till ett mer miljövänligt receptbelagt läkemedel, men bara en fjärdedel kan tänka sig att betala mer för ett receptbelagt läkemedel där miljöpåverkan tydligt redovisas.

Bland de unga tycks miljöintresset vara ännu större, i åldrarna 18-29 år ville 91 procent av de tillfrågade ha rätt till information om receptbelagda mediciners miljöpåverkan. Samtidigt uppgav nästan alla i undersökningen, 95 procent, att de aldrig själva efterfrågat sådan information.

Cecilia de Pedro är hållbarhetschef på Apotek Hjärtat. Hon efterlyser nya regler och politiska initiativ för en miljömärkning.

– Miljöfrågorna är här för att stanna. Människor, framförallt unga, förväntar sig att få förståelse för hur olika produkter påverkar miljön. När det gäller elektronik och bananer har man i dag insyn i tillverkningskedjan. I klädindustrin står det på plagget var det är tillverkat. Men inte när det gäller receptbelagda läkemedel. Kunderna vill ha den här informationen.

Varför finns det inte krav på ursprungsmärkning av receptbelagda läkemedel?

– Det är konfidentiell information var och hur de tillverkas, men det är något vi tycker att man borde göra till allmän information. Vi vet att det kan finnas miljöproblem vid tillverkningen.

Ofta står ett ursprungsland på bipacksedeln som finns för alla att läsa i Fass. Hur menar du att det är konfidentiell information?
– Det är konfidentiell information i alla fall för oss som privat aktör och för allmänheten exakt var och hur läkemedlen tillverkas. Ursprungsland räcker inte tycker vi, vi vill veta ort och fabrik där den aktiva substansen är tillverkad. Ofta tillverkas den aktiva substansen i en fabrik och det färdiga läkemedlet i en annan. Vad står ursprungsland för? Är det packning eller tillverkning? Vi vill ha transparens i hela kedjan.

Du talar om att det krävs skärpning på politisk nivå, hur menar du då?
– Med generikautbytet i vårt svenska system premieras bara billigast möjligt, man ställer inte några miljökrav vid upphandlingar av läkemedel.

Det har kommit nya möjligheter att ställa miljökrav vid upphandlingar i regioner till slutenvården. Vad säger du om det?
–Det är jättepositivt men inget som är helt nytt, snarare har man uppdaterat skrivningarna. Vi önskar att TLV skulle ställa liknande krav.

Artikeln har uppdaterats 2019-11-04

Andra läser