Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny symbol ska hjälpa konsumenten välja rätt

Idag, torsdag, lanseras en ny branschgemensam guide som ska hjälpa den miljömedvetna apotekskonsumenten att välja rätt. Symbolen, med texten Välvald, placeras i anslutning till receptfria läkemedel från företag som uppfyller apotekens krav på transparent hållbarhetsarbete.

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening.

– Vi gör det här framför allt för att apoteken märker att man får allt fler frågor från kunderna kring hållbarhet och miljö, och man vill kunna svara på frågorna, säger Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening. 

En särskild miljögrupp med representanter från samtliga medlemsföretag har arbetat med guiden, som är en branschgemensam vidareutveckling av Apotek Hjärtats ”Välj med hjärtat”-guide som lanserades 2017. Respektive företag har sedan ansvarat för att internutbilda sin personal.

Sveriges Apoteksförening ser guiden som ett första steg mot en ökad kunskap om vilken miljöpåverkan de läkemedel som säljs i Sverige har, och hoppas att den i förlängningen kan bidra till ökade krav på läkemedelsföretagen att redovisa var och hur läkemedel tillverkas.

Men är det här apotekens ansvar, borde det inte ligga på politisk nivå?

– Jo, det har vi försökt driva under väldigt lång tid och vi hoppas att det är på gång i och med den budgetproposition som kom i höstas. Men vi kan inte vänta längre, vi måste börja någonstans, säger Lisa Stern Ödmark.

Hon påpekar att det finns kravmärkta bananer sedan åratal tillbaka och att man kan gå in på HM och se exakt var en tröja är tillverkad. Men läkemedelsbolagen, däremot, behöver inte informera om var och hur läkemedlen är producerade – med hänvisning till konkurrenssituationen på marknaden.

– Vi vill visa att det är en konkurrensfördel att arbeta med hållbarhet och transparens. Helst skulle vi vilja ha en hållbarhetsguide på produktnivå men då måste vi få läkemedelsbolagen att våga ange det. Vi tar små steg framåt, säger Lisa Stern Ödmark.

Eftersom apoteken bara kan påverka det receptfria sortimentet används symbolen endast vid receptfria läkemedel. Produkter som innehåller diklofenak får dock ingen symbol, oavsett producent, eftersom det redan finns en branschöverenskommelse att informera på hyllkanten att diklofenak kan påverka naturen negativt och därför bör användas med eftertanke.

 

Kraven för Välvald 2021:
Företaget ska omfattas av en externt granskad hållbarhetsredovisning.
Företaget – eller dess moderbolag – ska vara medlem i organisationen PSCI som arbetar för transparens och hållbarhetsfrågor inom läkemedelsindustrin.

Elva företag uppfyller kraven 2021: AstraZeneca, Bayer, Evolan, GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Teva och Takeda.

 

Mest läst