Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter bedömer halsont i ny studie

Farmaceuter på utvalda apotek ska göra en första bedömning av patienter som söker sig till vården med halsont, som en del i en ny studie som snart påbörjas i Västra Götalandsregionen.

Ett intresse för att optimera hälso- och sjukvårdens knappa resurser har lett ett forskarteam från Göteborgs universitet att undersöka huruvida apotek kan hjälpa till att göra en första bedömning av patienter som söker sig till vården för halsont.

– Farmaceuter har stor erfarenhet av och kunskap i att utbilda vår befolkning i hur, när och varför ett läkemedel ska tas. De kan förklara skillnaden mellan en virusinfektion och en bakteriell infektion för en patient med halsont och förklara varför den ena gruppen ska ta antibiotika medan den andra inte ska det, säger Carl Wikberg, distriktssköterska och adjungerad lektor i allmänmedicin och en av forskarna bakom studien.

Studien drar igång nu under hösten och består av tre delar där apotekare, sjuksköterskor och läkare gör en första bedömning av patienter som har ont i halsen. Alla deltagarna i undersökningen kommer att ta ett halsprov för streptokocker. Om yrkesgrupperna sedan bedömer att ett halsprov bör tas på patienten får bedömaren ta del av testresultatet och därefter ta beslut om förskrivning av antibiotika.

All bedömning gjord av farmaceuter och sjuksköterskor i studien kommer endast att sparas i studiesyfte och inte komma studiedeltagarna till känna.

– Den här studien bryter ny mark och vi hoppas kunna bygga upp framtida strukturer som kanske kan avlasta hälso- och sjukvården med bedömning av patienter med okomplicerade halsinfektioner, säger Carl Wikberg.

Carl Wikberg är en av forskarna bakom studien och berättar att forskningsprojektet till en början fick ett svalt mottagande av företrädare till apotekskedjorna i Sverige.

Totalt kommer tolv apotek och tolv vårdcentraler vara en del av studien och 450 patienter att delta. Kunder och patienter som kommer in med ”halsbesvär”  tillfrågas om de vill delta i studien direkt på apoteken eller på vårdcentralerna.

Målet är bland annat att se i vilken grad som de olika yrkesgrupperna följer Läkemedelsverkets riktlinjer, som ligger till grund för deras bedömningar av patienterna.

– Men vi ska inte ställa de här tre yrkesgrupperna mot varandra. Tanken är att se om de kan göra sina bedömningar på ett likvärdigt sätt. Vi ska utbilda apotekarna att se när patienten behöver hänvisas vidare till vården, de ska inte behöva hantera något som de inte är utbildade för. Förhoppningen är också att apotekare i framtiden kan frigöra tid från läkare och sjuksköterskor i primärvården, vilket är en samhällsvinst, säger Carl Wikberg.

Resultat från studien beräknas tidigast under 2025, men dessförinnan kommer delrapporter som ska se om det fungerar att genomföra kontrollerna på svenska apotek.

– Jag tror det går att genomföra, vilket vi också sett av tidigare internationell forskning. Vårt team samarbetar med forskare i Wales och där uppmanas redan patienter att i första hand söka sig till apoteken vid halsont och inte till vårdcentralerna. Så jag tror vi lär oss mycket genom den här studien, säger Carl Wikberg.

Han berättar att forskningsprojektet till en början fick ett svalt mottagande av företrädare till apotekskedjorna i Sverige, men att de nu ser fördelarna med att delta i studien.

– Det fanns en del frågetecken kring vad vi var intresserade av och hur det skulle fungera rent praktiskt, men att det blev mer positiva toner när man börjat förstå att det handlade om en utveckling av apotekens uppdrag och en studie som kan vara viktig att delta i.

En annan utmaning för forskarteamet har varit att hitta passande apotek eftersom många apotek saknar ett avskilt utrymme för att undersöka patienter.

– För att kunna vara med i studien måste apoteken ha en avskild yta där det går att gå undan med kunden. Det ska såklart inte undersökas halsar mitt på apoteksgolvet. Forskarteamet kan också tillhandahålla en skärm och skyddsutrustning för personalen så att allt sker på ett rätt och hygieniskt vis, säger Carl Wikberg.

Rekryteringen av apotek som vill vara med i studien pågår fortfarande.

– Är man farmaceut, jobbar på apotek i Västra Götalandsregionen och tycker att det här låter som en spännande studie att vara en del av kan man kontakta sin chef eller regionchef, så att de kan ta det vidare och kontakta oss, säger Carl Wikberg.

Läs mer >> Apoteket: Utnyttja apoteken och spara miljoner

Läs mer >> Farmaceuter som ger vaccin – en framgång i flera länder

Mest läst