Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket: Utnyttja apoteken och spara miljoner

Apoteket AB vill att apoteken ska få en utökad roll i vårdkedjan – och på så sätt hjälpa samhället att göra stora besparingar. Det skriver Apotekets vd och chefsfarmaceut i en debattartikel.

Det är Apotekets vd Rasmus Nerman och Apotekets chefsfarmaceut Louise Skalin som i en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver att fler länder väljer att låta apoteken få en större roll. De vill nu att Sverige går samma väg.

Rasmus Nerman och Louise Skalin pekar på att apoteken kan bidra till en nära och mer utvecklad egenvård till en lägre kostnad, i och med sin höga tillgänglighet över hela landet.

“Kompetensen är hög hos våra farmaceuter och skulle vi bättre nyttja apoteken kan vi se både ökad tillgänglighet, förbättrad folkhälsa och besparingar. Med en åldrande befolkning skapar det bättre förutsättningar för ett hållbart hälso- och sjukvårds­system,” skriver de.

Rasmus Nerman och Louise Skalin menar att vissa patienter som idag går till vården istället skulle kunna få rådgivning och hjälp med förskrivning av enklare läkemedel på apoteken och pekar på Storbritannien som föregångsland. I England finns till exempel förslag om att patienter patienter ska kunna gå direkt till apoteken för att få hjälp med förskrivning av läkemedel mot enklare åkommor som öronvärk, halsont, bihåle­inflammation och p-piller.

“De har bland annat ett farmaceut­sortiment som möjliggör för farmaceuten att efter rådgivning sälja vissa läkemedel till patienter. Det brittiska samhället sparar cirka 30 euro för varje konsultation som sköts på apotek i stället för via vården. Motsvarande summa för Sverige uppskattas till 27 euro per besök,” skriver Rasmus Nerman och Louise Skalin.

I debattartikeln nämner de också att i Skottland kan patienter med enklare åkommor gå till apoteken istället för vårdcentralen, sedan får apoteken ersättning och belastningen på primär­vården reduceras.

“Under 2021 utfördes hela 2,6 miljoner konsultationer enligt ”Pharmacy first”-modellen för enklare besvär av farmaceut på apotek i Skottland. Vi kan också gå till våra grannländer Norge och Danmark för att se hur apoteken får ersättning för samtal kring läkemedels­behandling liksom att farmaceuter kan förlänga utgångna recept för flertalet läkemedel,” skriver de och fortsätter:

“Under 2021 utfördes 18,9 miljoner läkarbesök i primär­vården enligt Sveriges kommuner och regioner. Om vi lägger oss i det nedre spannet och antar att 11 procent av de mindre allvarliga besvären i stället kan hanteras av apotek, och utgår från att 27 euro per patient finns att spara, motsvarar det cirka 1 miljard kronor i samhälls­besparing. Pengar som skulle kunna användas till att korta vårdköer och ge vård till de som verkligen behöver sjukvårdens resurser. Om vi i stället skulle räkna på att ett vårdbesök i primär­vården kostar 2 000 kronor är besparingen för regionerna strax över 4 miljarder kronor. Skulle Sverige följa några av de länder som gjort än större förändringar i apotekens roll så är besparings­potentialen betydligt större,” skriver Rasmus Nerman och Louise Skalin.

De vill också att apoteken ska tillåtas vaccinera, för att frigöra tid från sköterskor eller annan vårdpersonal, och pekar på att detta göra framgångsrikt i cirka 50 länder, bland annat i Norge, Danmark och Tyskland.

I debattartikeln skriver de att Sverige har tagit steg i rätt riktning med utvärdering av vissa farmaceutiska tjänster och en utredning om farmaceutiskt sortiment, men att det krävs mer om Sverige ska kunna hantera det ökande vårdbehovet.

“Farmaceuterna är samhällets läkemedels­experter och genom att låta dem bidra med sin kunskap än mer kan utvecklingen fortsätta. Apoteken kan, som så många andra länder visar, vara en än viktigare pusselbit i att möjliggöra framtidens vård och bidra till sjukdoms­prevention,” skriver de.

Mest läst