Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Oro för biverkningar – patienter avbryter behandlingar

Tre av tio fullföljer inte en läkemedelsbehandling på grund av oro för eventuella biverkningar, enligt en ny undersökning. Här fyller farmaceuter på apotek en viktig funktion för att fortsätta motivera kunderna att ta sin medicin, säger Apotek Hjärtats chefsapotekare Annika Svedberg.

I Sifo-undersökningen, som gjorts på uppdrag av Apotek Hjärtat, uppger varannan person att de upplevt oro för eventuella biverkningar när de använt receptfria eller receptbelagda läkemedel. Fler än var tredje person har även upplevt oro över vad som står i tillhörande bipacksedlar. På grund av sin oro uppger tre av tio att de inte fullföljt en läkemedelsbehandling.

– Det kan leda till onödigt lidande och i vissa fall även allvarliga konsekvenser beroende på vilka läkemedel det gäller, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Undersökningen visar också att fler än var tredje person har känt oro över symtom eller biverkningar de upplevt i början av en läkemedelsbehandling.

– Många kunder har lite kunskap om att det biverkningarna de har ofta kan lindras eller motverkas helt. Här har vi som jobbar på apotek verkligen en utmaning att nå ut till dessa personer för att förmedla det, säger Annika Svedberg, och fortsätter:

– Visserligen står en hel del bra information i bipacksedeln, men många kunder har svårt att läsa och förstå innehållet, till exempel äldre som ser dåligt eller nysvenskar som kan ha svårt att tolka det som står.

Hur kan farmaceuter på apotek hjälpa till på bästa sätt?

– Ett tips är att ställa frågor om kunden upplevt vanliga symptom på läkemedlet man expedierar i samband med att man gör i ordning medicinen. Det kan till exempel handla om frågor om kunden upplevt muntorrhet, vilket många kanske inte förstått är en biverkning, och får man respons så kan man komma med tips på hur det eventuellt kan motverkas, säger Annika Svedberg och fortsätter:

– Sedan bör man förstås alltid tipsa om hur kunden ska ta sitt läkemedel för att minska risken för biverkningar, till exempel att ta det i samband med måltid för att undvika illamående, inför läggdags för att undvika yrsel under dagtid eller inhalera rätt för att undvika svampinfektion i munnen. Det är tyvärr fortfarande vanligt att många inte upplever att de fått hjälp eller råd om dessa saker innan.

Annika Svedberg säger att apotekspersonal är en viktig bro mellan patient och sjukvård eftersom apoteken är så tillgängliga.

– De kan bara gå in från gatan och fråga oss för att få rådgivning om sitt läkemedel. Vi kan förklara att biverkningarna ofta är övergående, så att kunderna inte ger upp och avbryter sin behandling. Vi kan också informera om att det finns alternativ och ha en dialog kring vad man kan göra för att motverka biverkningarna. Läkemedel används ju för att bota, lindra eller förebygga en sjukdom som ofta är värre än eventuella bieffekter. Här måste vi hjälpa kunden att förstå nyttan med läkemedlet, för att inte riskera en avbruten, viktig behandling.

Mer om undersökningen

  • Fler än var tredje person (36 procent) har upplevt oro över vad som står i tillhörande bipacksedlar när de använt receptfria och/eller receptbelagda läkemedel. Betydligt fler kvinnor (46 procent) uppger detta, jämfört med män (27 procent).
  • Varannan person (52 procent) har även upplevt oro över eventuella biverkningar. Även här är det betydligt fler kvinnor (62 procent) som uppger detta, jämfört med män (42 procent).
  • Fler än var tredje person (35 procent) har känt oro över symtom/biverkningar de upplevt i början av en läkemedelsbehandling. Det är betydligt fler kvinnor (43 procent) som uppger detta, jämfört med männen (26 procent). Den oron har bidragit till att tre av tio som varit oroliga (30 procent) inte fullföljt en läkemedelsbehandling.
  • Fler än sju av tio (72 procent) uppger att de har liten kunskap om hur man kan motverka/förebygga eventuella biverkningar från läkemedel.
  • Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 4 232 intervjuer med allmänheten 18-79 år i Sverige. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 17-31 juli 2023.

Andra läser