Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya enheter för kunskapsstöd och mot läkemedelsbrist

Två nya enheter och förslag till utökade uppdrag. Det är nästa steg i Läkemedelsverkets arbete mot restsituationer och för att stärka kunskapsstödet till hälso- och sjukvården.

Två viktiga områden för Läkemedelsverket är kunskapsstöd och tillgänglighet till läkemedel. Därför har Läkemedelsverkets styrelse den 6 september fattat beslut om en delvis ny organisation.

— Vi stärker nu vår organisation för att på ett effektivare sätt kunna hantera de utmaningar som finns inom områdena och proaktivt kunna möta framtida behov, säger direktör Veronica Arthurson i ett pressmeddelande.

En ny enhet får ett tydligt fokus på att ta fram och förmedla kunskapsstöd. Enheten ska bland annat arbeta med behandlingsrekommendationer och med Läkemedelsboken.

Sedan 2022 arbetar Läkemedelsverket på uppdrag av regeringen med att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken – ett kunskapsstöd främst riktat till hälso- och sjukvården.

Totalt involveras omkring 300 externa experter i arbetet.

Direktör Veronica Arthurson vid Läkemedelsverket. Foto: Jeanette Hägglund

Den andra nya enheten ska arbeta med att öka tillgången till läkemedel. Läkemedelsverket har idag flera stora regeringsuppdrag inom området och arbetar intensivt för att söka lösningar, också i samverkan med andra aktörer.

— Vår ambition är att föreslå och införa nya verktyg som motverkar och lindrar effekterna av de situationer vi har, med brist på vissa läkemedel. Vi har redan i dag täta dialoger med aktörer i försörjningskedjan och ser att Läkemedelsverket kan ta ett större ansvar och mandat för den nationella hanteringen av tillgänglighetsfrågorna, säger Veronica Arthurson.

Läs mer:

Läkemedelsbristen är ett arbetsmiljöproblem för farmaceuter”

Läkemedelsbrist fortsatt problem för patienter och apotek

Mest läst