Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fyra farmaceut­legitimationer har återkallats sedan 2021

Tre receptarier och en apotekare har fått sin yrkeslegitimation återkallad de senaste två åren. Hälften av ärendena gäller personer som dömts till fängelse för allvarlig brottslighet.

Svensk Farmaci har tagit del av alla ärenden där Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, återkallat legitimationen för farmaceuter under 2021 och 2022. Det handlar om sammanlagt fyra ärenden, två 2021 och lika många 2022. Antalet ligger i nivå med hur det sett ut under den senaste tioårsperioden, då antalet pendlat mellan noll och tre ärenden per år.

I september 2022 återkallade HSAN legitimationen för en apotekare som dömts till över fem års fängelse för grovt narkotika- och penningtvättbrott. Apotekaren bedrev illegal handel med narkotikaklassade tabletter, en verksamhet som genererat stora vinster. HSAN ansåg att den allvarliga brottsligheten påverkat förtroendet för apotekarens yrkesutövning.

I mars 2021 återkallade HSAN legitimationen för en receptarie som dömts till ett års fängelse för narkotika- och dopingbrott. Receptarien, som även var apotekschef, utnyttjade sin ställning till att sälja narkotikaklassade läkemedel för egen ekonomisk vinning. HSAN ansåg även här att brottsligheten påverkat förtroendet för farmaceutens yrkesutövning.

I september 2021 återkallade HSAN legitimationen för en receptarie som på grund av sjukdom inte längre ansågs kunna utöva sitt yrke tillfredställande.

I oktober 2022 återkallades också legitimationen för en receptarie som fått en prövotid som senare på egen begäran ansökt om att få legitimationen återkallad.

Antalet farmaceut-legitimationer som återkallats är dock lågt, jämfört med antalet läkar-, sjuksköterske- och tandläkarlegitimationer. Totalt återkallades 120 legitimationer under 2022 och 108 under 2021 för samtliga legitimationsyrken, enligt HSAN:s verksamhetsredogörelse 2022.

Läs mer >> Så många farmaceuter får återkallad legitimation
Få farmaceuter hamnar i HSAN

Mest läst