Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så många farmaceuter får återkallad legitimation

De senaste fem åren har tre apotekare och sju receptarier fått sina legitimationer återkallade av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. I flera fall har de berörda personerna utfärdat recept som inte finns.

Svensk Farmaci har tagit del av samtliga ärenden i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) sedan 2017, där apotekare och receptarier har förlorat sin legitimation. Totalt handlar det om tio ärenden, vilket är en fördubbling jämfört med föregående tidsperiod då Svensk Farmaci gjorde en genomgång av antalet fall.

Under 2017 återkallades legitimationer för tre receptarier. Två på grund av “uppenbar olämplighet” och den tredje för “grov oskicklighet och uppenbar olämplighet” att utöva yrket. Den första receptarier har upprepade gånger under flera år ha skapat recept för sig själv för narkotikaklassade läkemedel.

Den andra har expedierat tillväxthormon till närstående med hjälp av falska receptunderlag, som hen har skapat i arbetsgivarens recepthanteringssystem. Den tredje receptarien har bland annat ändrat ordinerad styrka på narkotikaklassade läkemedel, bytt läkemedel till icke utbytbara narkotiska preparat, och ändrat dosering utan kontakt med förskrivande läkare.

2018 återkallades legitimationer för en apotekare och en receptarie. Apotekaren uppges vid två till tillfällen 2017 ha använt två olika läkares förskrivningskoder för att utfärda recept på ett narkotiskt läkemedel. Läkarna har uppgett att de inte utfärdat recepten, vilka var utställda på en bekant till apotekaren. Hen har erkänt förfalskningarna och HSAN menar att apotekaren visat sig “uppenbart olämplig” att utöva yrket. Receptarien som fått sin legitimation återkallad hade själv begärt detta, därför bifaller HSAN hens begäran.

Flera farmaceuter som fått sin legitimation återkallad har skapat recept som inte finns.

2019 återkallades legitimationer för en apotekare som HSAN anser ha visat sig “uppenbart olämplig att utöva yrket.” Apotekaren hade, som Svensk Farmaci tidigare berättat, använt sig av sin arbetsgivares recepthanteringssystem för att expediera läkemedel som inte har förskrivits av någon behörig förskrivare. Agerandet har resulterat i att stora mängder läkemdel av olika slag har lämnats ut från apoteket på falska grunder.

“Det har varit fråga om läkemedel för mycket stora penningbelopp”

HSAN i ett utlåtande om den dömd apotekare.

2020 återkallades legitimationer för en apotekare och två receptarier. Apotekaren bedömdes som “uppenbart olämpligt” på grund av att hen dömts för allvarliga brott i Norge och även där förlorat sig legitimation. Apotekaren ska ha utnyttjat sin ställning för att få tillgång till ett läkemedel för tillväxthormon och dömts för dopingbrott, grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman, narkotikabrott och förfalskning av recept.

“Det har varit fråga om läkemedel för mycket stora penningbelopp och dopningsbrottet och bedrägeribrottet har bedömts som grova. Mot bakgrund av detta bedömer ansvarsnämnden att det har varit fråga om allvarliga brott som är ägnade att att påverka förtroendet,” skriver HSAN om den dömde apotekaren.

Den första receptarien får sin legitimation återkallad på grund av att hen dömts för ett allvarligt brott. I detta fall rör det sig om våld i en nära relation och upprepade fall av misshandel. HSAN menar att förtroendet för receptarien därför är skadat. Den andra receptarien har själv bett om att få legitimationen återkallad varpå HSAN har bifallit hens begäran.

Under 2021 hade i augusti månad en receptarie fått sin legitimation återkallad eftersom personen dömts för ett allvarligt brott. Receptarien, som också är apotekschef, har dömts för narkotikabrott vid 17 tillfällen, ringa narkotikabrott vid två tillfällen och dopningsbrott vid ett tillfälle.

Mest läst