Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare tros ha förfalskat recept – fråntas legitimationen

En apotekare lämnade felaktigt ut stora mängder läkemedel. Nu fråntas farmaceuten sin legitimation.

I januari i år anmälde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en apotekare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd eftersom personen ”visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket”. Nu fråntas farmaceuten sin legitimation. Apotekaren ska ha expedierat stora mängder läkemedel som inte förskrivits av någon behörig förskrivare.

Till exempel ska en 90-åring ha fått recept på hormoner mot övergångsbesvär. En person utan diabetes har fått diabetesläkemedel. I ett annat fall har acneläkemedel skrivits ut till en pensionär.

IVO tror att falska recept kan ha skapats i samband med att olika kunder med frikort besökte apotekarens arbetsplats. Farmaceuten kan då i samband med en riktig expediering ha skapat nya recept i patientens namn och påstå att expeditionen hade grund i ett pappersrecept som aldrig existerat. Sedan lämnades dessa läkemedel ut till andra personer över disk.

Misstankar väcktes år 2016 då två vårdcentraler noterade kraftigt ökade kostnader för läkemedel. Dessa hämtades också ut i mängder större än en normal behandlingsdos föreskriver.

Ökningen av läkemedelskostnader kunde kopplas till uttag som expedierats på apotekarens arbetsplats. Vårdcentralernas läkare stod som förskrivare, men inga anteckningar om läkemedlen gick att hitta i journalerna och ingen av de anställda läkarna kände igen förskrivningarna. Vårdcentralerna anmälde händelsen till IVO som startade en utredning.

De felaktiga expeditionerna har omfattat en mängd olika sorters läkemedel. Somliga för hudsjukvård, andra för diabetes, en kolinesterashämmare, ett migränpreparat samt adrenalin.

Apotekaren tros ha expedierat samtliga läkemedel över disk. Kollegor berättar i efterhand att apotekaren ägnade vissa kunder överdrivet mycket tid och sedan satt långa stunder framför datorn. Däremot tycks inte farmaceuten ha tagit några läkemedel själv från apoteket.

Vissa av preparaten är dyra, andra inte. IVO konstaterar dock att läkemedlen kan ha ett högt värde på en illegal marknad.

Alla de recept som låg till grund för falska utlämnanden av läkemedel var pappersrecept. Utredningen visar också att apotekaren hanterat en märkbart större mängd pappersrecept än sina kollegor och att mängden pappersrecept minskade när den anställde hade semester. När farmaceuten slutade minskade också andelen pappersrecept på det berörda apoteket med 53 procent följande år. Apotekaren själv nekar dock till anklagelserna.

IVO har detaljstuderat 21 av apotekarens bokförda expeditioner och funnit att 212 recept helt saknar grund i korrekta förskrivningar. IVO anser det tydligt att apotekaren genomfört ett mycket stort antal felaktiga expeditioner med troligen egenförfalskade recept och att mörkertalet är stort för hur många recept som varit felaktiga.

Apotekaren sades upp från sin arbetsplats år 2016 och har sedan dess inte varit verksam som farmaceut vad myndigheten känner till. Nu fråntas farmaceuten slutgiltigt sin legitimation och information om detta kommer även att skickas till andra EES-länder och Schweiz.

Mest läst