Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekschef sålde läkemedel – fråntogs legitimation

Apotekschefen tog narkotikaklassade läkemedel som skulle förstöras och sålde dem vidare. Nu har han blivit av med sin legitimation, visar Svensk Farmacis genomgång.

Det var i mars 2021 som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) tog beslut om att apotekschefens legitimation som receptarie skulle återtas. Det visar Svensk Farmacis senaste genomgång av antalet farmaceuter som förlorat sin legitimation de senaste fem åren.

Redan i april 2020 hade apotekschefen dömts i tingsrätten för narkotikabrott vid 17 tillfällen, ringa narkotikabrott vid två tillfällen och dopningsbrott vid ett tillfälle. Påföljden bestämdes sedan till fängelse i ett år. Enligt åtalet hade mannen som apotekschef tillgång och möjlighet att komma över och inneha de preparat som sedan sålts till en annan person som i sin tur sålde vidare dessa till en tredje part. Apotekschefen har också erkänt att han överlåtit narkotikaklassade preparat till denna person.

Apotekschefen ska ha kommit över preparaten genom att ta läkemedel som apoteket skulle skicka för destruering. Mannen har erkänt att han haft och förvarat narkotika i sin bostad och medgett ansvar för ringa narkotikabrott och dopningsbrott, men förnekar andra handlingar. Apotekschefen menar att de narkotikaklassade läkemedlen härrörde från en okänd person som överlämnat en påse med dessa till honom.

“Att på detta vis utnyttjat det särskilda förtroende man har som legitimerad för att kunna begå flera narkotikabrott för egen vinning är enligt ansvarsnämnden allvarligt.”

Utlåtande från HSAN

I ett utredande möte med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i juni 2020 framgår det av HSAN:s utlåtande att apotekschefen menade att han “blivit dömd på grund av att han blivit utnyttjad av en vän som hotat honom och sedan sålt preparaten vidare.” Apotekschefen beskriver det hela som en mardröm, men att han förstår att preparaten härrörde från honom och accepterar det utdömda straffet.

IVO menar att det utöver brottet som apotekschefen dömts för är särskilt försvårande att mannen “utnyttjat sin ställning och sitt förtroende som apotekschef för att komma över narkotikan.” Även HSAN resonerar liknande och skriver i sitt utlåtande: “Att på detta vis utnyttjat det särskilda förtroende man har som legitimerad för att kunna begå flera narkotikabrott för egen vinning är enligt ansvarsnämnden allvarligt.”

Beslutet om att sedan frånta mannens legitimation gällde omedelbart och information om detta skickade även till andra EES-länder och Schweiz.

Andra läser