Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppmanar ny regering att införa ett farmaceutsortiment

Sveriges Apoteksförening uppmanar, i en debattartikel, den nya regeringen att verka för ett farmaceutsortiment.

”En ny regering bör agera för ett farmaceutsortiment”. Det är budskapet i en debattartikel från Sveriges Apoteksförening som publicerats i Läkemedelsvärlden idag.

I artikel argumenterar Sveriges Apoteksförenings chefsfarmaceut, Fredrik Boström, för ett sådant sortiment.

”Ett läkemedel som ingår i ett farmaceutsortiment skulle inte förvaras ute i apotekshyllorna. Innan kunden får köpa det så säkerställer farmaceuten att risken för felanvändning är låg. Det innebär inte att farmaceuten ställer diagnos utan ett farmaceutsortiment är läkemedel för tillstånd där kunden själv i slutändan fattar beslut om behandling.”, skriver han.

Ett läkemedel som skulle passa bra i ett farmaceutsortiment och som väl illustrerar behovet av ett sådant sortiment är naloxon nässpray där alla är överens om att tillgängligheten bör öka, men där dagens regelverk sätter käppar i hjulet.

”Ett aktuellt exempel på läkemedel som är mycket lämpliga för ett farmaceutsortiment är naloxon nässpray. Det är ett läkemedel som används mot överdoser av opioider. Naloxon måste ges så snabbt som möjligt och behöver därför vara lättillgängligt.”

”Läkemedelsverket konstaterade nyligen i en rapport att dagens regelverk inte tillåter myndigheten att själv fatta beslut om att flytta över ett läkemedel till receptfritt med obligatorisk rådgivning. Därför anser vi att regeringen skyndsamt behöver se över regelverket så att ett farmaceutsortiment blir möjligt.”, skriver Fredrik Boström.

Läs hela debattartikeln här >>

Andra läser