Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Samtal minskade problem med nyinsatta läkemedel

Samtal med en apotekare efter nyinsättning av hjärtmedicin minskade patienternas läkemedelsproblem, visar ny norsk studie.

Patienter som börjar med en ny kronisk medicinering har ofta många frågor och funderingar, upplever biverkningar och interaktioner samt, ibland, tvivel kring nyttan av behandlingen. Det är något som den farmaceutiska tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal som ska börja testas i Sverige senare i höst är tänkt att avhjälpa.

Nu visar en färsk undersökning ifrån Norge att det fungerar. I Norge har dessa samtal, som där kallas Medisinstart, funnits tillgängliga som en standardtjänst på de flesta av landets apotek sedan maj 2018. Nu publiceras en analys av utfallet på över 600 patienter som nyinsatts på kardiovaskulära läkemedel i tidskriften ”Research in Social and Adminstrative Pharmacy”.

Patienterna fick två samtal med specialtränade apotekare. Det första samtalet hölls en till två veckor efter att de hämtat ut sin nya medicin och det andra tre till fem veckor efter uthämtandet. Drygt hälften av patienterna, 52,4 procent, rapporterade att det upplevde något problem med sina nya läkemedel. Det handlade i huvudsak om biverkningar, avvikande från ordinationen och interaktioner. Vid det andra samtalet hade andelen som fortfarande upplevde samma typ av problem i det närmaste halverats till 27,5 procent, samtidigt som nya problem hade uppkommit vilket gjorde att totalt 43,1 procent rapporterade läkemedelsproblem vid det andra samtalet. Det innebär ändå en signifikant minskning av antalet problem, enligt studien.

Faktorer som predikterade läkemedelsproblem var kvinnligt kön, hög oro för medicineringen vid behandlingsstart samt antalet nya läkemedel.

I en utvärdering av patienternas nöjdhet med tjänsten visas att en övervägande majoritet var mycket nöjda (87,9 procent), kände att de fick svar på sina frågor (87,9 procent) och skulle gärna utnyttja tjänsten igen vid en annan nyinsättning (63,5 procent). Mest nöjda var kvinnor, äldre, de som haft ett fysiskt samtal snarare än ett över telefon och de som haft ett längre första samtal.

Författarna poängterar att även om samtalen vid medicinstart verkar lösa en hel del problem och frågor så löser de inte alla och dessutom uppstår det nya problem över tid vilket visar på ett behov av upprepade samtal, förslagsvis med sex till tolv månaders mellanrum.

Läs studien “Drug-related problems and satisfaction among patients receiving pharmacist-led consultations at the initiation of cardiovascular drugs” här.

Andra läser