Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket ökar, men inte lika starkt som Hjärtat

Apoteket ökade sin omsättning med drygt tio procent under årets första kvartal, jämfört med samma period förra året, men för konsumentmarknaden var ökningen endast fem procent.

Det första kvartalet 2022 innebar en kraftig ökning även för Apoteket AB, som också redovisar sina kvartalssiffror idag. Koncernens nettoomsättning ökade med 10,8 procent från 4,7 miljarder kronor till 5,2 miljarder kronor.

Den största ökningen skedde dock inte på konsumentmarknaden där ökningstakten stannade på fem procent. Istället är det upphandlingsmarknaden, det vill säga läkemedelsleveranser, dosförpackade läkemedel och tillverkning av individanpassade läkemedel till regioner, kommuner och företag, som ökar mest. Det handlar om att ett nytt dosavtal slöts i april 2021 som nu får genomslag i kvartalssiffrorna.

Jämför man siffrorna för konsumentmarknaden är det tydligt att Apoteket ökar långsammare än Apotek Hjärtat. För kvartal ett 2022 ligger Apotekets omsättning på närmare 4,0 miljarder kronor medan Hjärtats omsättning närmar sig 4,2 miljarder kronor.

Även vinsten för hela koncernen Apoteket ligger under Hjärtats vinst vilket också gör att marginalerna skiljer sig åt ganska avsevärt. Där Apoteket har en rörelsemarginal på 2,0 procent är Hjärtats motsvarande marginal 3,8 procent, nästan dubbelt så hög.

För ett enskilt kvartal kanske det inte spelar så stor roll, men eftersom detta är ett mönster som har upprepat sig över ganska lång tid är det tydligt att Apoteket tappar marknadsandelar till Hjärtat, som redan förra året seglade om Apoteket som marknadsledande på konsumentmarknaden. Siffrorna för första kvartalet 2022 visar att den utvecklingen nu långsamt fortsätter i samma riktning.

Mer om Apotekens ekonomi

Andra läser