Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi känner inte igen oss i kritiken”

Fredrik Boström, chefsfarmaceut vid Sveriges Apoteksförening menar att gårdagens kritik mot projektet att ta fram och utvärdera farmaceutiska tjänster är felaktig och missriktad.

Sveriges Apoteksförenings chefsfarmaceut Fredrik Boström reagerar med förvåning på gårdagens kritik mot framtagandet och utvärderingen av de farmaceutiska tjänster som TLV presenterade i sin delrapport igår.

Även om det är TLV som har regeringsuppdraget att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst på apotek så är det de olika apotekskedjorna som i praktiken genomför försöken och det hela samordnas av Sveriges Apoteksförening.

— Vi känner inte igen oss i kritiken. På Therese Sterner och Mikael Hoffmann låter som att vi inte har haft någon plan för uppföljning. Vi har redan från början varit på det klara med syftet att genomföra det här försöket, vad som vi vill utvärdera och hur det ska göras, säger Fredrik Boström.

Kritiken mot att inte utvärdera den kliniska effekten av den första tjänsten, inhalationsvägledning, menar han är felriktad. Det handlar om en strategisk prioritering.

— Vi hade gärna sett att vi utvärderat även den kliniska effekten men vi insåg att vi inte hade tid och resurser att göra det också. Vi valde därför att satsa på att genomföra en effektstudie när vi genomföra nästa försök med tjänsten medicinstart. Vi ser inte detta som en försöksverksamhet som ska utvärdera om tjänsten inhalationsvägledning ska införas utan en försöksverksamhet som ska visa att apoteken kan ta fram, införa, utvärdera och visa värdet av farmaceutiska tjänster. De olika försöken kompletterar varandra, säger han.

Att den stegvisa modellen för utvärdering som presenterades i delrapporten i går skulle ha varit helt okänd för Therese Sterner och Mikael Hoffmann, menar han också är fel.

— Jag är förvånad över att de säger att de inte har sett den stegvisa modellen för utvärdering. Det stämmer att den inte var klar vid expertgruppsmötet i början av december men den har presenterats för både Therese Sterner och Mikael Hoffmann vid separat möten därefter, säger han.

Inhalationsvägledning har sedan länge funnits som farmaceutisk tjänst i flera länder där man också har undersökt den kliniska effekten på olika sätt. Fredrik Boström menar att det finns ett stort värde i att inkludera dessa studier eftersom de ger en mer komplett bild av tjänstens effekter.

— Vi hade som sagt gärna sett att vi kunnat genomföra även en effektutvärderingsstudie. Det hade dock endast varit en studie. Det stora värdet här ligger i att det finns många olika studier, från olika länder, med olika upplägg och även olika kompetenser som utför insatserna. Gemensamt är att upprepade instruktioner från personal med fördjupad utbildning har stor effekt på patienternas förmåga att inhalera korrekt. Om en enskild studie är överförbar till svenska förhållanden eller ej beror främst på studiedesignen, säger han.

Därför menar han att man måste titta på studierna var för sig och se vad de kan säga, inte avfärda alla bara för att de är gjorda utanför Sverige.

— Den norska studien, som vi ofta refererar till, är utformad så att den avgränsat tittar på vilken effekt som fås på patienter som gör fel på apoteket vilket gör att den är överförbar trots skillnader i omkringliggande sjukvårdssystem. Resultaten behöver sedan diskuteras utifrån den svenska kontexten där vi under försöksverksamheten bland annat samlar data på behov och vilka patienter vi når, säger Fredrik Boström.

Andra läser