Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fortsatt ansträngt personalläge på apoteken

Folkhälsomyndighetens lättade förhållningsregler har ännu inte minskat pressen på apoteken. Fackliga representanter på Apoteket AB, Apoteket Hjärtat och Apoteket Kronan ser en fortsatt ansträngd personalsituation.

Kristina Maté, ordförande, Sveriges farmaceuter, Apoteket AB.

Kristina Maté, ordförande, Sveriges farmaceuter, Apoteket AB.

Har ser sjukfrånvaron ut hos er?
– Jag tycker situationen är sämre än någonsin. Det har varit jobbigt under hela pandemin, men accelererat sedan i julas. Vi har på vissa håll en oerhört hög sjukfrånvaro på grund sjukdom och VAB. Vi får många rapporter om hur dåligt personalen mår. Speciellt på de ställen som har utlämning av PCR-test. Halva personalen kan vara borta, ibland mer. Det finns inte heller alltid personal att låna in. Inlåning i sig är en problematisk fråga. Det blir extremt hög belastning på kvarvarande personal.

Hur löser ni det?
– Jag vet att de har stängt några apotek, ändrat öppettiderna och lagt in lunchstängningar på vissa håll. Apoteket AB har också avtal om utlämning av PCR-test som försvårat situationen enormt för många apotek. Vår bild är att de inte riktigt tänkt till när de har lagt PCR-utlämning på en del apotek. Det har saknats riskanalyser. Under senaste månadens skärpta restriktioner har problemen kulminerat när inte apoteken har vare sig bemanning nog eller förutsättningar att hantera den enormt ökade efterfrågan på PCR-tester. De har inte kompenserat fullt ut med personal. Man har enorma köer. Folk hämtar fortfarande till sig själva och förstår inte att de inte får gå in på apoteket om det har symptom. De långa väntetiderna har också ökat på frustrationen hos våra kunder.

Har de nya förhållningsreglerna förändrat situationen?
– Hämtningen av PCR-test har gått ner lite sedan de lättade karantänsreglerna i januari. Det har minskat belastningen något. Det har också förbättrat bemanningssituationen något att personalen kan gå tillbaka till arbetet snabbare efter infektion och karantän.

Karin Gummesson, ordförande, Sveriges farmaceuter, Apoteket Hjärtat.

Karin Gummesson, ordförande, Sveriges farmaceuter, Apoteket Hjärtat.

Har ser sjukfrånvaron ut hos er?
– Överlag så är situationen på apoteken ansträngd med höga sjuktal och mycket VAB. Många gravida känner sig också otrygga och osäkra på om de kan arbeta på öppenvårdsapotek när smittorisken är så hög. Rekommendationen från arbetsgivaren har varit att fullvaccinerade (de som fått två doser covid-19-vaccin) kan arbeta på öppenvårdsapotek, men det finns även möjlighet att försöka få andra arbetsuppgifter eller stängas av från arbetet med graviditetspenning. 

Hur löser ni det?
– Det finns krisplaner framtagna där man tillfälligt minskar öppethållandet på enstaka apotek eller lunchstänger för att klara bemanningen. Trots lättade restriktioner så är läget fortfarande ansträngt eftersom så många fortfarande blir sjuka. För e-handeln är det tufft när orderingången ökar kraftigt och sjuktalen bland personalen är höga. Man löser situationen just nu, men vi har även sportlovstider som närmar sig när flera går på ledighet. 

Har de nya karantänsreglerna förändrat situationen?
– Angående de nya restriktionerna så skulle jag påstå att det hjälper apoteken att förkorta karantänstiden så man kan återgå till arbetet redan efter fem dagar under förutsättning att man är frisk. Slopad familjekarantän om man haft covid-19 senaste tre månaderna eller fått.

Aisha Karimi, ordförande, Sveriges farmaceuter, Apoteket Kronan.

Aisha Karimi, ordförande, Sveriges farmaceuter, Apoteket Kronan.

Har ser sjukfrånvaron ut hos er?
– som det ser ut just nu på våra apotek är sjukskrivningarna, enligt företaget, många på grund av covid. Detta påverkar självklart bemanningen negativt och arbetsbelastningen mycket ute på apoteken, då kötiderna blir längre.

Hur löser ni det?
– Vi försöker hjälpas åt och lösa den dagliga driften. Extrapersonal är helt uppbokad, så har vi tur kan vi med kort varsel få tag på någon. Schemaläggningen inför nästa schemaperiod kan bli utmanande på grund av rådande situation.

Har de nya karantänsreglerna förändrat situationen?
– Inte direkt lättnadstecken på sjukfrånvaron tyvärr.

Läs mer: Nya karantänsregler underlättar för apoteken
Omikron-smitta orsakar extremt pressat läge på apoteken

Lättade förhållningsregler

Nya förhållningsregler från den 20 januari. Tiden att stanna hemma från skola och arbete när någon i hushållet är sjuk kortas från sju till fem dagar.

Några grupper undantas från regeln om att stanna hemma när någon i hushållet är sjuk:

  • Personer som har vaccinerats med dos tre.
  • Personer som har haft covid-19 under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet. Dessa definieras av MSB. Se lista på deras webbplats. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Hushåll som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma bör fortsätta undvika nära kontakter utanför arbetet och skolan.

Även i fortsättningen gäller dock att den som varit sjuk ska ha varit återställd och feberfri i 48 timmar. Alla bör också i första hand arbeta hemma i den utsträckning det är möjligt.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Mest läst