Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”IVO borde utreda överförskrivning snabbare”

Varje år anmäler apoteken hundratals fall av misstänkt överförskrivning av narkotiska läkemedel till IVO. Men IVO:s granskningar tar tid. Problemen kan fortgå i månader innan åtgärder vidas, menar Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening.

Överförskrivningen ställer farmaceuter inför ett dilemma, att både ge patienten rätt vård och hantera förskrivarens felaktiga beteende.

– Det är svårt att hantera. Farmaceuter har ju ett krav på sig att rapportera och stävja missbruk eller felaktig hantering, samtidigt har de oftast en kund på apoteket som har ett behov. Man är väldigt ensam i det här, säger Fredrik Boström.

Han intervjuades nyligen i SVT om problemet med överförskrivning och skrev sedan en bloggpost om saken på Sveriges apoteksföreningens webbplats. I den efterlyser han bland annat att IVO snabbare handlägger apotekens larm.

– Det tar tid innan läkare får sin förskrivningsrätt begränsad, eller blir av med den helt och hållet. Det kan röra sig om månader. Under den tiden, så kan man stöta recept från samma förskrivare och samma patient igen. Det känns ju olustigt, både för farmaceuten och de som jobbar med övergripande kvalitetsfrågor på apotekskedjorna, att inte kunna stötta personalen i det, säger Fredrik Boström.

Han tycker också att IVO ska vidta snabbare åtgärder.

– Det första är att snabba upp handläggningstiderna. Det andra att snabbare att inför en möjlighet att begränsa förskrivningsrätten för de som är under utredning, säger Fredrik Boström.

Fredriks Boström, Sveriges apoteksförening.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening.

Eftersom dagens recept oftast är elektroniska så borde det finnas goda möjligheter att kontrollera överförskrivningen och upptäcka den i ett tidigt skede, menar han.

– Vi skulle kunna ha automatiserade varningar om någon verkar förskriva väldigt mycket eller har ett felaktigt mönster, förklarar Fredrik Boström.

Han förespråkar också en större samverkan mellan apoteken och vården, till exempel genom att utveckla kommunikationen när apoteken upptäcker konstigheter i ett recept, men också genom systematiska diskussioner om hur problemet med överförskrivning kan minskas.

Andra läser