Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbundet: Viktigt att apoteken får ersättning för ökade kostnader

Sveriges Farmaceuter är positiva till TLV:s förslag på höjd ersättning till apoteken för läkemedel i periodens vara-systemet. Samtidigt framhåller förbundet att systemet med enbart ersättning per såld förpackning har brister.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår att ersättningen som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel – alltså läkemedel som ingår i periodens vara-systemet – ska höjas. TLV vill att ersättningen höjs med 1,25 kronor till 12,75 kronor per förpackning.

Den föreslagna ändringen innebär att apotekens inkomster sammantaget höjs med 82,3 miljoner kronor om året i form av höjd handelsmarginal. Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 för att sedan börja tillämpas vid expeditioner från och med den 1 februari 2022.

Sveriges Farmaceuter skriver i ett remissvar till TLV att förbundet tillstyrker förslaget till ändring av föreskrifterna om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna.

“Det är viktigt att apoteken får ersättning för ökade kostnader på grund av avgiftshöjningar av olika slag, och marginalen har inte ändrats sedan 2016,” skriver förbundet.

Sveriges Farmaceuter framhåller dock att de anser att systemet med enbart ersättning per såld förpackning inte visar på apotekens stora roll som rådgivare för att förbättra läkemedelsanvändningen, och att förhindra felanvändning.

“Handelsmarginalen blir bara en ersättning för distribution av läkemedel, men ger inget utrymme för apotekens grunduppdrag, att säkerställa en korrekt och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Mängder av studier visar att 10-20% av inläggningarna på sjukhus beror på felaktig läkemedelsanvändning, problem som till stor del kan undvikas om apoteken utöver handelsmarginalen även får ersättning för farmaceuternas läkemedelsexpertis,” skriver förbundet i sitt remissvar.

Sveriges Apoteksförenings vd Johan Wallér säger att förslaget inte var en nyhet eftersom arbetet med TLV:s förslag påbörjades redan för ett år sedan.

– Det som har hänt nu är att TLV formellt har föreslagit en höjd ersättning per förpackning i enlighet med deras tidigare rapport. Det är såklart en välkommen justering och det skriver vi också i vårt remissvar, säger han och fortsätter:

Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

– Samtidigt säger vi inte bara tack och bock. Den här justeringen är helt rimlig och nödvändig. TLV konstaterar själva att lönsamheten i apoteksbranschen är låg och när apoteken drabbas av kostnader som man inte kan kompensera sig för så behöver den statligt kontrollerade marginalen justeras, säger Johan Wallér.

Andra läser