Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi har fått höra att vi inte har i vården att göra”

Apotekarstudenter vid Göteborgs universitet som är intresserade av klinisk farmaci motarbetas av det egna universitetet. Det menar apotekarstudenterna Lina Jonsson och Victoria Lidin, som tycker att studenternas utbildning har blivit lidande på grund av universitetets och enskilda lärares inställning till kliniska farmaceuter.

– När jag har jämfört våra kurser i klinisk farmaci med studenter i Uppsala är det som två helt olika värdar. Studenterna i Uppsala uppmuntras också till att söka sig till vården medan vi som studerat i Göteborg har fått höra både direkt och indirekt att farmaceuter inte ska vara i vården och inte har där att göra, säger Lina Jonsson, apotekarstudent och tidigare studentambassadör för Sveriges Farmaceuter, som berättar att problemet tagits upp med universitetet med jämna mellanrum.

Hon säger att många studenter valde apotekarprogrammet eftersom de är intresserade av läkemedel och kemi, men även vill kombinera det med sitt intresse för vården och vara en del av den.

– Att de sedan efter några år upptäcker de att de inte får tillräckliga kunskaper i detta ämne på Göteborgs universitet gör såklart många väldigt besvikna, säger Lina Jonsson.

Hon får medhåll av Victoria Lidin, apotekarstudent och studentambassadör för Sveriges Farmaceuter. Hon är själv intresserad av att bli klinisk farmaceut.

– Men vid Göteborgs universitet förbereds vi inte åt det hållet. Jag, och många andra studenter, upplever det som att vi endast uppmuntras till att jobba på apotek eller forska – och det visste vi inte innan vi började plugga här, säger Victoria Lidin.

Hon tycker att universitetet borde förbättra hur de presenterar elevernas möjligheter till olika yrkesbanor. Hon anser också att attityden kring klinisk farmaci från vissa kursföreläsare borde bli bättre.

– En kursansvarig har sagt att hen inte vill se oss i vården, vilket är tråkigt när jag själv är intresserad av det området. Då blev jag inte direkt inspirerad att fortsätta i den riktningen, säger Victoria Lidin och fortsätter:

– Vi hade ett digitalt event förra hösten där kliniska farmaceuter berättade för studenterna om sina jobb. Då var det runt 70-80 personer som vad med, normalt har vi runt 20 deltagare på den här typen av evenemang. Det var också många som hörde av sig och sa att de inte kunde komma och undrade när vi skulle göra det igen. Så brist på intresse kring kliniska farmaci är det inte, säger Victoria Lidin.

Jag tycker inte att man blir tillräckligt förberedd i Göteborg om man vill bli klinisk farmaceut.

Lina Jonsson, apotekarstudent vid Göteborgs universitet.

Lina Jonsson menar att flera kurskamrater som bytt studieort från Göteborg till Uppsala berättar att de har svårt att hänga med i undervisningen.

– Jag tänkte inte att det skulle vara så stor skillnad att välja Göteborg i stället för Uppsala, men det har det visat sig att det är. Jag tycker inte att man blir tillräckligt förberedd i Göteborg om man vill bli klinisk farmaceut. Den här problematiken har tagits upp på utbildningsrådsmöten med jämna mellanrum, men det är svårt att bryta dessa invanda mönster, säger Lina Jonsson.

Patrik Aronsson är programansvarig för Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet. Han håller med om att det finns vissa skillnader mellan utbildningen i Göteborg och Uppsala och att en av anledningarna till det är att klinisk farmaci fortfarande är en disciplin under frammarsch, vilket har gått olika fort i olika delar av landet.

“Min bild är att Västragötalandsregionen inte tillhört de landsändar som varit mest drivande i införandet av kliniska farmaceuter inom sjukvården. Detta påverkar naturligtvis även vilken farmaceutisk specialkompetens som finns att tillgå i närområdet och hur många personer med denna bakgrund som anställs vid universitetet,” skriver Patrik Aronsson i ett mejl till Svensk Farmaci.

Patrik Aronsson skriver att han välkomnar en stärkt ställning för kliniska farmaceuter i regionen – något han är övertygad om kommer automatiskt när fler arbetstillfällen skapas inom detta område. Han menar dock att inte alla lärosäten kan ha exakt samma inriktning.

Göteborg-apotekare presterar på samma nivå som de utexaminerade i Uppsala.

Patrik Aronsson, programansvarig Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Han pekar på att klinisk farmaci inte är ett eget ämne på apotekarutbildningen och att de kunskaper som krävs för att arbeta inom detta fält ingår i olika kurser, vilka går att läsa i både Göteborg och Uppsala. Men till skillnad från Göteborgs universitet har Uppsala universitet ett magisterprogram i klinisk farmaci.

“Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet ger en gedigen grund för ett arbetsliv inom farmaci, och vi är stolta över vår forskningsförberedande inriktning, som tillexempel tar sig uttryck i att vi fördjupar våra samarbeten med läkemedelsindustrin,” skriver Patrik Aronsson.

Han håller inte med om att de studenter som läser vid Göteborgs universitet blir sämre förberedda eller har svårt att hänga med i undervisningen när de gått vidare till fördjupningsutbildningen vid Uppsala universitet.

“Utifrån mina täta kontakter med motsvarade utbildning i Uppsala har jag fått uppfattningen att de Göteborg-apotekare som väljer att gå vidare till magisterutbildningen presterar på samma nivå som de utexaminerade i Uppsala, vilket stärker min förvissning om att vi ger en god grundutbildning avseende detta ämne,” skriver Patrik Aronsson.

Läs mer: Ny studie: Kliniska farmaceuter viktiga för vårdteamet

Läs mer: Sjukhusläkarnas argument känns föråldrade

Mest läst