Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Sjukhusläkarnas argument känns föråldrade”

Företrädare för Sjukhusläkarna vill se en utvärdering om kliniska farmaceuters roll inom vården – något som förvånar flera farmaceuter.
"Vår avsikt är inte att ta över ansvaret från läkarna, vår roll är att hjälpa dem att i sin tur hjälpa patienterna," säger Ulrika Gillespie på Akademiska sjukhuset.

Företrädare för yrkesföreningen Sjukhusläkarna tycker att kliniska farmaceuter tar över en allt större del av arbetet kring läkemedel. De efterfrågar nu en utvärdering för att undersöka hur farmaceuterna faktiskt bidrar till patientsäkerheten.

– Många sjukhusläkare anger att man är kritisk till att ha farmaceuter på avdelningen och att man vill ha ordentlig utvärdering om att det här verkligen har effekt på patientsäkerheten. Den här typen av arbete utvärderas ofta i termer av ”antal hittade  interaktioner” som många gånger egentligen inte har någon som helst betydelse för patienten säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, till Sjukhusläkaren.

Även Shokoufeh Manouchehrpour, styrelseledamot i Sjukhusläkarna och ordförande i Sjukhusläkarna i Göteborg, resonerar på ett liknande sätt.

– Det håller på att ske en ”task-skifting” från läkaryrket till andra yrken, bland annat sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker utan att vi har önskat det. Vi befarar att läkaryrket kommer att urvattnas med tiden. Om farmaceuter ska göra läkemedelsgenomgångar, när ska våra yngre kollegor kunna lära sig och få erfarenhet? säger hon till Sjukhusläkaren.

Ulrika Gillespie är docent och biträdande chefsapotekare vid avdelningen för läkemedel och farmaci på Akademiska sjukhuset. Hon tycker att utspelet från Sjukhusläkarna är märkligt.

– Sjukhusläkarna argumenterar på ett sätt som känns lite föråldrat. Det är något som vi kanske skulle hört för tio år sedan, men inte idag när farmaceuterna redan är integrerade i vårdteamet, säger hon.

Ulrika Gillespie tycker att Sjukhusläkarnas utspel känns märkligt.

Ulrika Gillespie menar att hon inte upplever att dessa åsikter är vanliga bland läkare, snarare tvärtom.

– Det kan ha funnits en skepsis när vi först tog klivet in i vården, men nu upplever jag att vi är uppskattade och efterfrågade. På Akademiska sjukhuset har vi till exempel en brist på kliniska farmaceuter eftersom så många verksamheter vill ha oss, och de förfrågningarna kommer från verksamheterna själva, säger hon.

Simon Tekmen, klinisk apotekare i Region Sörmland och företrädare för offentligsektionen inom Sveriges Farmaceuter, tycker inte att Sjukhusläkarnas syn stämmer överens med hans upplevelser inom vården.

– Inte så som jag och mina kollegor upplever det. Kliniska farmaceuter är väl integrerade i många av landets regioner och jag upplever att samarbetet mellan farmaceuter och andra professioner inom vården funkar väldigt bra säger han och fortsätter:

– Målet är att vi ska fungera i symbios med vårdpersonalen, vi vill alla patientens bästa, och att anställa farmaceuter i vårdteamet kommer inte hindra att läkarna lär sig mer om läkemedel. Jag upplever att många läkare uppskattar att de får en kollega som inriktar sig på läkemedel eftersom det är så lätt att någon aspekt glöms bort, säger Simon Tekmen.

Simon Tekmen, klinisk apotekare och ledamot i Sveriges Farmaceuters offentligsektion.

Sjukhusläkarna efterfrågar en utvärdering om kliniska farmaceuter, vad tycker du om det?

– Som profession vill vi utvärdera vårt arbete regelbundet och strävar alltid efter att hitta nya sätt att förbättras. Detta gäller säkert alla professioner inom vården, säger Simon Tekmen.

Företrädarna för Sjukhusläkarna menar att istället för att ta in kliniska farmaceuter, bör läkarnas kunskaper om läkemedelsbehandling utvecklas ytterligare.

– Att läkarna lär sig mer och att vi finns där för att stötta är inget motsatsförhållande. Vår avsikt är inte att ta över ansvaret från läkarna, vår roll är att hjälpa dem att i sin tur hjälpa patienterna. Vi ägnar oss mycket åt utbildning i vårt jobb och finns där som ett extra stöd som, framförallt, de unga läkarna kan vända sig till, säger Ulrika Gillespie.

Hon tycker att kliniska farmaceuter tillför ett extra fokus på läkemedel, ett fokus som annars lätt glöms bort. Dessutom upplever man att en farmaceut, som är helt integrerad i vårdteamet, kan höja kompetensnivån inom läkemedelsområdet på hela avdelningen.

– Vi vill hjälpa läkarna att göra sitt jobb bra och hjälpa patienterna att få bra vård. Min upplevelse är att läkemedelsbiten idag är så komplex att man inte borde förvänta sig att någon profession ska klara allt på egen hand, säger Ulrika Gillespie.

Simon Tekmen pekar på att vi idag lever i en tid där patienterna bli äldre och har många fler läkemedel. Det har skapat fler möjligheter att behandla till exempel kroniska sjukdomar, men också utmaningar.

– Här kan vi vara med och stötta läkarna så att patienten får en individanpassad läkemedelsbehandling. Det administrativa jobbet för bland annat läkare har ökat och då uppstår tidsbrist. Då är det bra om flera professioner kan samarbeta för att underlätta arbetet för läkarna. Vi inriktar oss på läkemedlet utifrån patientens perspektiv, och arbetar – tillsammans med läkare och annan vårdpersonal – för att de ska få en säker och god vård, säger Simon Tekmen.

Andra läser