Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket: Fälttillsyn i full skala dröjer

Fyra femtedelar av förra årets planerade fältinspektioner av apotek ställdes in när pandemin slog till. Nu arbetar Läkemedelsverket med att ta fram en plan för att inte inspektionsskulden ska öka ytterligare.

Planen som sätts nu är preliminär och kan ändras beroende på hur vaccinationsprocessen fortgår, betonar Annika Babra, enhetschef Apotek och receptfri detaljhandel på Läkemedelsverket. 

– Ser vi behov av att utföra en fältinspektion kommer vi att göra det. Men fälttillsyn i full skala, så som vi vill ha det, blir nog inte verklighet förrän tidigast efter sommaren, konstaterar hon.   

Bara 20 av ett 100-tal planerade fältinspektioner runt om i landet var genomförda när pandemin tvingade Läkemedelsverket att ställa in resterande på-plats-besök förra året. Några pågående ärenden fullföljdes men sedan ställdes tillsynsarbetet om helt. En digital inspektion har gjorts men i övrigt har myndigheten det senaste året bedrivit skrivbordstillsyn, utifrån material som har begärts in från apoteken.  

Vi har också fått ställa om delar av verksamheten, vi har bland annat jobbat med att säkerställa läkemedelsförsörjningen under de nya förutsättningar som pandemin innebar.

Vilka eventuella konsekvenser de inställda fältinspektionerna kan innebära är ännu för tidigt att säga, menar Annika Babra. 

– Det är inget som larmar men det är svårt att se effekten ännu, eftersom pandemin fortfarande pågår. 

Totalt hanterade avdelningen drygt 2000 ärenden under 2020 – vilket ligger i samma nivå som ett normalår. 

– Men vi har också fått ställa om delar av verksamheten, vi har bland annat jobbat med att säkerställa läkemedelsförsörjningen under de nya förutsättningar som pandemin innebar, säger Annika Babra. 

Annika Babra tror inte att digitala inspektioner helt kan ersätta inspektioner på plats. Men precis som många andra organisationer har Läkemedelsverket tagit ett stort digitalt kliv under pandemin och digitala inspektioner blir sannolikt ett etablerat verktyg framöver – inte minst när det gäller uppföljning av inspektioner som har gjort på plats.  

– Det skulle kunna spara både tid och resurser, och är väl värt att titta vidare på och använda sig av, säger Annika Babra. 

Tillsynsarbetet av apotek är inte frekvensbaserat, utan görs utifrån riskbedömning. Bland annat bedöms regelbundet inkommande signaler, uppföljning av regelförändringar, liksom riskområden som identifieras via trendanalyser. Idag finns 1 470 apotek runt om i landet, och Läkemedelsverket har som ambition att inspektera 10 procent av alla apotek varje år. En siffra som man dock inte har lyckats komma upp i än.  

Andra läser