Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekssektionen: Därför nominerade vi vår kandidat

Apotekssektionens styrelse förklarar i ett öppet brev till Sveriges Farmaceuters medlemmar sitt agerande under höstens förbundsfullmäktige.

Brevet är också ett svar på det debattinlägg som publicerades på svenskfarmaci.se den 10 februari.

I september på Sveriges Farmaceuters fullmäktige nominerade och valde apotekssektionen Sandra Jonsson som ny förbundsordförande och ni kanske undrar varför.

Vi har under de senaste åren sett att förbundet har utvecklats enormt, framförallt på den lokalfackliga sidan med betydligt bättre stöd, utbildningar och förhandlingsverksamhet. Det känns som om förbundet har fötts på nytt. Mycket av detta arbete har gjorts av vår kanslipersonal som vi upplever är kompetent och framåtdrivande. De har införlivat en positiv kraft till det fackliga arbetet inom apotek, regioner och statlig verksamhet vilket medfört att vi nu har fler akademikerföreningar, fler fackliga ombud samt att engagemanget ute bland våra medlemmar har ökat.

Vår uppfattning har dock varit att den tidigare styrelsen inte riktigt förstått hur viktigt det är att man fortsätter med detta arbete och utvecklar det vidare. Vi har även uppfattat att relationen mellan styrelse och kansli inte varit den bästa och att det faktiskt funnits en reell risk att kanslipersonal slutar, vilket skulle störa den viktiga utvecklingen inom förbundet som nu startats. Det vill vi inte.

Vi ansåg att man behövde få in mer facklig kompetens till styrelsen för att få till en bra balans mellan fackligt och professionsinriktat arbete och få dem att kopplas samman. Detta var bakgrunden till vårt agerande och anledningen till att vi nominerade Sandra Jonsson som har en bred kunskap framförallt inom facklig verksamhet.

Förbundet behöver fortsätta att bilda fler lokalfackliga föreningar och öka vår närvaro på arbetsplatserna inom samtliga sektioner. Genom dessa kan vi påverka våra arbetsvillkor, arbetsmiljö samt vår framtida arbetsmarknad som farmaceuter. På köpet får vi även fler medlemmar till förbundet och fler engagerade medlemmar som kan driva vårt förbund framåt. Tillsammans blir vi starkare.

Med detta sagt ska vi givetvis fortsätta fokusera på frågor som är viktiga för vår framtida existens. Farmaceutiska tjänster, utvecklingen med ökad e-handel, farmaceuters roll inom hälso- och sjukvården, farmaceuter inom kommunalverksamhet samt framtida arbete med forskning och utveckling av nya läkemedel och deras roll i behandlingsstrategier är alla frågor som inte får tappas bort. De frågorna är av största vikt för vår fortlevnad som farmaceuter och via våra akademikerföreningar kan vi hitta fler vägar att kunna påverka inom dessa områden.

Att påstå att apotekssektionens majoritet i förbundet skulle vara ett hinder för att uppnå dessa mål har vi svårt att förstå – det är mer som förenar oss än tvärtom. Apotekssektionen har idag flest medlemmar i förbundet och har enligt våra stadgar flest mandat på fullmäktige, helt i demokratisk anda. Det är inte sant att apotekssektionen på ett samlat sätt drivit igenom flera förslag på fullmäktige. Vi nominerade och valde Sandra Jonsson till ny förbundsordförande av de skäl vi angett här ovan. Övriga yrkanden och motyrkanden lades fram av enskilda delegater och röstades sedan igenom helt enligt våra stadgar.

Alla delegater har väl lika stor rätt att föra fram sina frågor på våra fullmäktigemöten, även apotekssektionens delegater?

Apotekssektionens styrelse: Karin Gummesson, Agnieszka Madej, Patricia Hewardt, Frida König och Gunilla Johansson

 

Andra läser