Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

HPV-vaccin minskar risken för livmoderhalscancer

Svenska forskare kan nu visa att HPV-vaccineringen av svenska skolflickor och kvinnor verkligen minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer. Och effekten är stor, 88 procents minskad risk att drabbas för de som får vaccinet före 17 års ålder, visar studien.

För första gången kan forskare nu visa att vaccin mot humant papillomvirus verkligen minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer. Tidigare studier har enbart tittat på förstadier på grund av att det tar lång tid för cancer att utvecklas.

I elva års tid har forskarna, i register, följt närmare 1,7 miljoner svenska skolflickor och kvinnor som var mellan 10 och 30 år gamla 2006 och registrerat hur många som drabbades av livmoderhalscancer. Drygt 500 000 av dem hade vaccinerats mot humant papillomvirus. Totalt drabbades 19 vaccinerade kvinnor av livmoderhalscancer jämfört med 538 ovaccinerade kvinnor, något som motsvarar 47 respektive 94 kvinnor per 100 000. Studien publiceras idag i den ansedda vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medical.

Efter kontroll av faktorer som ålder, boendeort, uppföljnings- och kalendertid, samt föräldrarnas utbildning, inkomst, födelseland och sjukdomshistoria kan forskarna visa att vaccinering mellan 17 och 30 år minskade risken med drygt 50 procent medan vaccinering före 17 års ålder minskade risken med hela 88 procent.

– Nu kan vi för första gången på befolkningsnivå visa att HPV-vaccination skyddar mot invasiv livmoderhalscancer, och inte bara mot cellförändringar som kan vara förstadier till livmoderhalscancer. Det är något vi tidigare anat men som vi nu faktiskt kan visa i en stor nationell, individbaserad studie, säger Jiayao Lei, forskare vid Karolinska institutet och studiens försteförfattare i ett pressmeddelande.

Cancer i livmoderhalsen är en cancerform som varje år drabbar runt 550 kvinnor i Sverige. Sedan 2010 erbjuds alla skolflickor vaccin i årskurs 5 och sedan augusti 2020 erbjuds även pojkar vaccinet. Eftersom viruset överförs sexuellt är det en stor fördel att vaccinera innan sexualdebuten.

– Sammantaget visar vår studie att HPV-vaccination kraftigt kan minska risken för livmoderhalscancer, framförallt om den genomförs i tidig ålder. Detta ger starkt stöd till att fortsätta att erbjuda HPV-vaccin till barn och ungdomar via allmänna vaccinationsprogram, säger Pär Sparén, professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet och ansvarig för studien.

Läs hela studien i New England Journal of Medical; ”HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer” >>

Andra läser