Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Diklofenak tabletter och kapslar receptbelagt

Det inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande läkemedlet diklofenak receptbeläggs från och med idag i tabletter och kapslar. Gel, spray och andra kutana beredningsformer påverkas inte.

Från och med i dag den 1 juni är tabletter och kapslar innehållande diklofenak receptbelagda, enligt ett beslut av Läkemedelsverket.

Orsaken är en misstanke om ökad risk för förmaksflimmer, ischemisk stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och död på grund av kardiovaskulär sjukdom, för både män och kvinnor i alla åldrar, även vid låga doser av diklofenak (mindre än 100 mg/dygn) och kort behandlingstid.

Genom att receptbelägga diklofenak ökar säkerheten för patienten i och med att läkaren både kan göra en helhetsbedömning om risk föreligger och i förekommande fall informera om risken.

Grupper som bör undvika läkemedlet är patienter med hjärt-kärlsjukdom, cirkulationsproblem och de som drabbats av stroke eller hjärtattack. Även personer som har högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, diabetes eller är rökare ska bara använda diklofenak ”efter noggrant övervägande”. Riskerna för hjärtkärlbiverkningar gäller dock inte produkter med diklofenak som används på huden, som inte heller påverkas av beslutet.

Vid egenvård bör fortsättningsvis andra smärtstillande preparat som paracetamol, ibuprofen eller naproxen rekommenderas.

Andra läser