Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Det har blivit mycket, mycket färre patientsamtal”

Sjukvårdens omprioriteringar för att kunna ta hand om coronaptienter tillsammans med behovet att minimera smittrisken har gjort att de kliniska farmaceuterna i slutenvården har fått ändra sina arbetsrutiner ordentligt.

Det pågående coronautbrottet påverkar farmaceuters arbetsuppgifter i hela Sverige. För kliniska farmaceuter i slutenvården handlar mycket om att kunna fortsätta göra sitt jobb samtidigt som risken att smitta patienter med coronaviruset måste minimeras.

– Vi jobbar fortfarande till viss del kliniskt, inte i lika stor utsträckning, utan vi har dragit ner lite på den patientnära kliniska farmacin och närvaron på vissa avdelningar. Vi har ändå god täckningsgrad när det gäller slutenvården, men det som är annorlunda är att vi inte längre går in till patienterna. Det är för att minska antalet personer som rör sig mellan patienterna. Vi medverkar dock fortfarande på sittronden och stöttar personalen som tidigare, säger Rim Alfarra, klinisk apotekare och samordnare för de kliniska apotekarna i Sörmland, både inom slutenvård och öppenvård.

Men ibland behöver frågor om läkemedelsbehandlingen ändå diskuteras med patienterna och det går att lösa ganska enkelt utan att tumma på smittskyddet.

– Då har man faktiskt haft telefonsamtal där den kliniska apotekaren har stått utanför och ringt in till patienten. Något som fungerar bra så länge patienten är adekvat och kan redogöra för sig via telefon, säger Rim Alfarra.

På grund av att vården har ställt om och skapat särskilda corona-avdelningar och ökat antalet intensivvårdsplatser för att förbereda för allvarligt sjuka corona-patienter har de vanliga patienterna blivit färre på sjukhusen vilket har förändrat arbetsuppgifterna ganska mycket, menar Rim Alfarra.

– Det har blivit mycket, mycket färre patientsamtal. Även om vi försöker hjälpa vården med det som vi kan. Till exempel reda ut olika läkemedelsinteraktioner, besvara vilken dosering som är lämplig för den och den individen, sådant kan vi absolut fortsätta med, säger hon.

Istället har de kliniska apotekarna funnit en ny roll när avdelningar har flyttats, slagit ihop eller när nya corona-avdelningar har skapats.

– Där man har flyttat avdelningar och patienter behöver man också flytta läkemedelsförråden. Och på de nya avdelningar man har byggt upp, där har man ju också behövt skapa nya läkemedelsförråd från grunden. Där har vi sett över vilka läkemedel som bör finnas i ett basförråd. Det har varit allt ifrån att planera hur många hyllor det ska vara i förråden till att faktiskt organisera så att rätt läkemedel finns på rätt plats i ATC-kods-, eller bokstavs-ordning. Vi har även fortsatt att underhålla förråden med beställningar, säger Rim Alfarra.

Den nya situationen har också gjort att nya arbetsrelationer har skapats som kan utveckla verksamheten.

– Nu är vi på avdelningar som vi inte är vana att vara på och då träffar vi läkare som vi inte är vana att träffa som intensivvårdsläkare och infektionsläkare och det innebär att vi får nya kontakter. Vi har också fått nya frågor som vi aldrig har fått tidigare, säger Rim Alfarra.

– På de här veckorna som vi har ställt om och prioriterat om har vi lärt oss jättemycket på vägen. Nu ser vi helheten på ett annat sätt, säger hon.

Har din arbetssituation också förändrats dramatiskt på grund av coronautbrottet. Hör av dig och berätta! Klicka på “Fredrik Hedlund” nedan och skicka in ett mejl.

Andra läser