Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Framgångsrik kemisk kastration av pedofiler

Prostataläkemedlet degarelix (Firmagon) visade god effekt vid kemisk kastration av pedofiler i en svensk studie.

Svenska forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har testat läkemedlet degarelix (Firmagon), en gonadotropinfrisättande hormon(GnRH)-antagonist indicerad för behandling av vuxna män med avancerad hormonberoende prostatacancer, på 52 män med pedofili med lyckat resultat.

Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien genomfördes i Stockholm mellan mars 2016 och april 2019. Männen lottades till antingen 240 mg degarelix givet som två subkutana injektioner eller två subkutana injektioner av placebo. Det primära utfallsmåttet var effekten efter två veckor och det sekundära måttet var effekten efter tio veckor.

Degarelix sänker effektivt nivåerna av testosteron genom att binda till hypofysens GnRH-receptorer, och därigenom snabbt reducera frisättningen av gonadotropinerna, luteiniseringshormonet (LH) och det follikelstimulerande hormonet (FSH). På så sätt uppnås en snabb minskning av testosteron-sekretionen i testiklarna.

Behandlingen resulterade redan efter två veckor i att två viktiga riskfaktorer för att begå övergrepp dämpades: hög sexuell lust och sexuell attraktion till barn.

Christoffer Rahm, chefsöverläkare i psykiatri har lett studien. Foto: Andreas Andersson.

Christoffer Rahm, chefsöverläkare i psykiatri har lett studien. Foto: Andreas Andersson.

– Det är viktigt att kunna erbjuda en behandling med snabbt insättande effekt. Patienternas egna upplevelser av läkemedlet var överlag positiva, säger Christoffer Rahm, chefsöverläkare i psykiatri vid Psykiatri Södra Stockholm och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som har lett arbetet med den nya studien i ett pressmeddelande.

Effekten var än mer uttalad efter tio veckor, visar studien.

Den aktiva behandlingen orsakade fler reaktioner vid injektionsstället och mer förhöjda leverenzymer jämfört med placebobehandlingen. Dessutom tvingades två män i den aktiva gruppen slutenvårdsbehandlas på grund av självmordstankar.

20 av 26 behandlade upplevde dock behandlingen som positiv och en majoritet ville fortsätta med behandlingen efter studiens slut.

– Den här studien är ett viktigt steg mot evidensbaserad behandling för pedofili. Vi planerar nu att genomföra en ny studie där samma preparat ska utvärderas över längre tid och jämföras med psykoterapi, säger Christoffer Rahm.

Andra läser