Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekspersonal saknar försäkringsskydd mot covid-19

Arbetsskadeförsäkringens regler för arbetsskador av smittsamma sjukdomar omfattar inte farmaceuter. Apotekspersonal som drabbas av covid-19 kommer därmed inte att kunna få ersättning. Sveriges Farmaceuter har nu skrivit till regeringen för att få till en förändring.

Risken för personalen att smittas på apotek är uppenbar. Foto: Shutterstock.

Regeringen snabbutreder just nu möjligheten att inkludera covid-19 bland de smittsamma sjukdomar som ingår i arbetsskadeförsäkringen. I samband med det skickades frågan på remiss i veckan och där framgår det att apoteksarbete inte finns med i arbetsskadeförsäkringens definition av arbetsuppgifter där en smittsam sjukdom kan klassas som en arbetsskada. För att en smittsam sjukdom ska kunna klassas som en arbetsskada så ska de, enligt förordningen, inträffa antingen:

  1. ”i arbete vid sjukvårdsinrättning,”
  2. ”i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material.”

Försäkringskassan är den instans som avgör om något kan klassas som en arbetsskada och därifrån är beskedet tydligt.

– Farmaceuter tillhör, enligt vår bedömning, inte de grupper som omfattas av förordningen. Det har aldrig prövats i domstol, men vår bedömning är att farmaceuter inte omfattas utifrån den lagstiftning som finns, säger Daniel Hansson, områdeschef för utveckling och stöd på Försäkringskassan.

Det innebär att oavsett om regeringen inkluderar covid-19 i regelverket eller inte så gäller det inte farmaceuter på apotek.

Apoteksanställda är också försäkrade av arbetsgivaren via AFA försäkringar, men de stödjer sig på samma förordning som regeringen nu vill ändra och är tydliga med vilka som omfattas av deras försäkring: “De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.”

I praktiken innebär det att om en apoteksanställd smittas på arbetet och drabbas av bestående men eller i värsta fall avlider så betraktas det inte som en arbetsskada och då går det inte att få livränta eller efterlevande-livränta.

Sveriges Farmaceuter har i sitt remissvar uppmärksammat regeringen på att apotekspersonalen saknar det försäkringsskydd som annan hälso- och sjukvårdspersonal har.

– Vi tycker att det är rimligt att apotekspersonal också omfattas av arbetsskadeförsäkringens regler för smittsamma sjukdomar, säger Ulf Janzon, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

I remissvaret ber förbundet regeringen att inkludera apoteksarbete i den beskrivning av arbetsuppgifter som omfattas.

– Här finns det en möjlighet för regeringen att göra något ganska enkelt. Det går att lägga in en rad om att apotekspersonal ingår utan att ändra en massa lagar, säger Ulf Janzon.

Han berättar att många oroliga apoteksanställda medlemmar hör av sig till förbundet med frågor om vad som gäller och att man nu vill berätta för regeringen att den oron finns.

– Jag förstår den oron. Det är många i samhället som gör en extraordinär insats. Och alla tar ju en risk så det gäller att vara så försiktig som möjligt. Det gäller att verkligen ta till sig av de råd och åtgärder som finns för att minimera risken, men det kommer alltid att finnas en risk. Det tror jag inte att man kommer ifrån. Och den risken är ju precis lika stor om man har ett försäkringsskydd eller inte. Samtidigt är det ju självklart så att man då kan få en rimlig ersättning ifall det som inte får hända ändå händer, säger Ulf Janzon.

 

Fotnot:
Regeringens promemoria skickades ut i tisdags med en mycket kort remisstid där remissvaren ska vara inne idag fredag.

Andra läser