Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Sverige verkar göra något rätt”

Sverige har den lägsta ökningstakten av nya fall av coronasmittade jämfört med ett flertal andra västländer, visar ny statistik som tagits fram av den fristående amerikanska tidskriften Mother Jones. "Sverige verkar göra något rätt", är deras slutsats.

Foto: Shutterstock.

[Uppdatering 2020-03-23. Nya data på antalet dödsfall ger en annan, mindre positiv, bild än vad antalet bekräftat smittade gjorde. Se ny artikel “Ny statistik visar Sveriges coronainsats i nytt ljus” >> ]

Den fristående amerikanska tidskriften Mother Jones har analyserat hastigheten med vilken antalet bekräftat smittade med det nya coronaviruset stiger efter patient 100 i olika länder. Ökningstakten i de olika länderna relateras sedan till ökningstakten i Italien, som nu har över 35 000 bekräftat smittade. Siffrorna visar att Frankrike och Tyskland ligger ganska exakt på Italiens utvecklingstakt medan antalet fall i Spanien ökar snabbare än de gjorde i Italien. Glädjande är dock siffrorna för Sverige som visar att Sverige sticker ut som det land där ökningstakten går långsammast. Mother Jones skriver att “Sverige fortsätter att ligga lågt, vilket tyder på att de gör något rätt.”

 

Källa: Mother Jones

Länk till artikeln >>.

Andra läser