Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rekommendationer kring coronaviruset för apotek

Den internationella farmaciorganisationen FIP har tagit fram rekommendationer och informationspostrar med anledning av utbrottet av coronaviruset.

FIP har publicerat rekommendationer för apotek och apotekspersonal kring utbrottet av coronavirus 2019-nCoV. Här finns relevant information om viruset samt information och rekommendationer för farmaceutisk personal vid öppenvårdsapotek, vid sjukhusapotek samt i mer kliniska situationer.

Rekommendationerna har föregåtts av ett intensivt arbete i en global arbetsgrupp med apotekare, virologer, smittskyddsläkare med flera.

Öppenvårdsapotek är ofta den första kontaktpunkten för allmänheten för de som drabbats av viruset eller för de som har frågor om viruset, är oroliga före eller efter en resa till drabbade områden och så vidare. I rekommendationerna finns underbyggd information om hur man ska agera, tolka och rådgiva personer med frågor, oro eller symtom.

Vid ett utbrott ökar förekomsten av smittade på sjukhus och då kommer personal på sjukhusapotek och i klinisk verksamhet att hantera ett allt större antal patienter. FIP har även tagit fram ett strategidokument för prevention för sjukhusapotek och dess personal.

 

OBS! På måndag 10 februari erbjuds alla farmaceuter som är intresserade att delta i ett kostnadsfritt webinar om viruset och vad apoteken kan göra.
Tid: kl 08:30 – 09:30 alternativt 17:00 – 18:00
Anmälan sker här >>

 

FIP:s rekommendationsdokument ”Coronavirus 2019-nCoV outbreak: Information and interim guidelines for pharmacists and the pharmacy workforce”

Engelska >>
Franska >>
Spanska >>
Ryska >>
Kinesiska >>

 

FIP:s poster ”Decision tree for community pharmacist advice”

Engelska >>
Franska >>
Spanska >>
Ryska >>
Kinesiska >>

 

FIP:s rekommendationsdokument ”Coronavirus 2019-nCoV infection: Expert Consensus on Guidance and Prevention Strategies for Hospital Pharmacists and the Pharmacy Workforce”

Engelska >>
Kinesiska >>

Andra läser