Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stor brist på erfarna farmaceuter

Bristen på erfarna farmaceuter är högre än någonsin inom apoteksbranschen. Det konstaterar myndigheten TLV i 2019 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling.

Det råder fortsatt stor brist på farmaceuter inom apoteksnäringen. Det konstaterar myndigheten TLV i 2019 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling. Även om antalet utbildade farmaceuter har ökat något sedan 2008, har ökningen av antalet arbetstillfällen och apotek varit betydligt högre.

Andelen arbetsgivare som uppger att tillgången på farmaceuter är god, eller balanserad, har minskat från 93 procent 2005 till 33 procent 2018, enligt Statistiska centralbyrån. ”Bristen på erfarna farmaceuter är högre 2018 än någon gång tidigare under mätperioden” skriver TLV i rapporten.

Framförallt vill arbetsgivarna anställa fler erfarna farmaceuter. Förra året svarade 71 procent av arbetsgivarna i en undersökning att det råder brist på erfarna farmaceuter och 67 procent att det råder brist på nyutexaminerade farmaceuter.

Johan Wallér, vd för branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kommenterar rapporten:
– TLV har använt siffror från SCB som konstaterar att farmaceutbristen är stor. Det är en bild som vi kan bekräfta – att vi har en akut farmaceutbrist. Det visar även Arbetsförmedlingens barometer över bristyrken, framförallt gäller det receptarier.

Vad gör branschen för att vända trenden?

– Branschen jobbar för att få fler att söka utbildningarna och få dem att bli som bra som möjligt så att studenterna väljer att avsluta studierna. Sedan är det apoteksaktörerna på egen hand som måste vara bra arbetsgivare och slåss om de här personerna.

Hur gör arbetsgivarna det?

– Vi på Sveriges Apoteksförening är en branschorganisation och inte en arbetsgivarorganisation men det är klart att arbetsgivarna gör allt för att vara attraktiva.

Många farmaceuter på apotek berättar om en stressig arbetsmiljö. Men du sa i en intervju med Läkemedelsvärlden såhär: ”Man kan inte säga att det har blivit mer stress för att det är mer att göra” på apoteken. Hur menade du då?
– Jag menade att om man tittar på den totala mängden människor i Sverige så har de inte blivit så många fler, men vi har fått fler apotek och då blir det en utspädningseffekt när det gäller gäller hanteringen av receptbelagda läkemedel. Det betyder inte att det är 50 procent mer att göra i dag när det gäller just recepthantering, men det kan förstås vara mer att göra när det gäller andra saker.

Farmaceutbristen är svårast i glesbygden. År 2018 fick 33 apotek nästan 11 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Ändå stängde Apoteket AB apoteket i Särna i Dalarna i juni. I november meddelade företaget att apoteket i Föllinge inte kommer stänga som planerat i december utan hålla öppet till maj 2020, men att företaget försöker rekrytera en farmaceut till orten för att slippa stänga nästa år.

Samtidigt finns det utbildade farmaceuter i Sverige som vill ha jobb. Senna är ett statligt finansierat projekt för snabbare etablering av nyanlända farmaceuter.
– Enligt uppgifter från Socialstyrelsen finns det cirka 1 000 utländska farmaceuter som vill validera sin utländska examen och behöver hjälp med kompletteringsvägar, säger Sara Antar, projektledare för Senna, som drivs av Sveriges Farmaceuter.

I dag finns det två vägar till en svensk farmaceutlegitimation. Den ena är ett kompletterande år vid universitetet i Uppsala eller Göteborg där det finns plats för totalt 90 personer årligen. Den andra vägen är att göra Socialstyrelsens kunskapsprov som består av en teoretisk och en praktisk del.
– Projekt Senna ger studiestöd inför kunskapsproven vilket är mycket uppskattat, säger Sara Antar.

Cirka 30 procent av de utländska farmaceuter som genomför Socialstyrelsens teoretiska prov (som är på svenska) klarar det. Sedan 2016 har 248 personer fått en svensk farmaceutlegitimation den vägen. Sara Antar på Senna anser därför att det finns ett fortsatt stort behov av studie- och arbetsmarknadsstöd.

Huvuddelen av TLV:s rapport beskriver apoteksbranschens ekonomiska utveckling i stort. Rapporten konstaterar att ökningen av fysiska apotek som pågått sedan omregleringen, framförallt i tätortsområden, nu ser ut att ha mattats av. Apotekens e-handel fortsätter i stället att öka och täcker i dag hela Sverige. E-handeln är mer omfattande på landsbygden än i större städer där tillgången till fysiska apotek är större.

Öppenvårdsapotekens totala bruttoresultat har fortsatt att öka och uppgick till 11,1 miljarder kronor 2018, vilket var 400 miljoner kronor mer än året innan.
– Vår bedömning är att marknaden på en övergripande nivå fortsätter att visa en god försäljningsutveckling och lönsamhet på bruttoresultatnivå, säger Gunilla Rönnholm på TLV i ett uttalande.

TLV ser inga skäl att ändra handelsmarginalens nivå eller konstruktion. Något som apoteksbranschen protesterar emot.
– Det är uppenbart att TLV anser att apotekens övriga försäljning ska finansiera läkemedelshanteringen, säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening i ett uttalande.

Läs hela rapporten här

Olika statistik om farmaceutyrket i Sverige
Det finns knappt 4 300 legitimerade och sysselsatta apotekare i Sverige, enligt Socialstyrelsen. Det finns drygt 5 500 legitimerade och sysselsatta receptarier i Sverige, enligt Socialstyrelsen, 2019.

Siffrorna som anges i SCB:s statistik som används i TLV:s rapport är lägre. Där står det att år 2017 arbetade totalt 6 815 farmaceuter (apotekare och receptarier) i Sverige. Av dessa var 3 307 apotekare och 3 508 receptarier.

Andelen apotekare har ökat och antalet receptarier har minskat senaste åren, enligt TLV. Antalet farmaceuter i Sverige har i genomsnitt ökat med en procent sedan år 2005, enligt TLV.

Mellan år 2009 och 2017 har antalet arbetsställen för farmaceuter ökat från 932 till 1 466, samtidigt som antalet anställda har ökat från 10 326 till 10 488 i apotekshandeln, enligt TLV.

Under läsåret 2017-2018 studerade totalt 1 780 studenter till farmaceut. Majoriteten läste till apotekarexamen (1 047 personer). Antalet högskolestudenter som studerar till farmaceut har ökat sedan år 2008, enligt TLV:s rapport.

Andra läser