Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nu utökas utbildningarna för nyanlända apotekare

Båda kompletteringsprogrammen för nyanlända apotekare får fler platser. Shima Momeni, nationell samordnare för utbildningarna, konstaterar att behovet av platser fortfarande är enormt.

Svensk Farmaci har tidigare skrivit om det höga söktrycket på kompletteringsutbildningarna för apotekare och önskemålen från nyanlända om att platserna ska utökas.

Tidigare i år skrev Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening ett gemensamt brev till utbildningsdepartementet med krav på omedelbara åtgärder för att utöka platserna.

Och i april intervjuade Svensk Farmaci Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, som då sade att det inte är rimligt att platserna är så få.

Nu ska det ske en utökning. Både programmet i Uppsala och det i Göteborg får fem till platser, från och med i höst. Det innebär att det totalt blir en ökning på 15 platser per år eftersom programmet i Uppsala både startar på hösten och på våren. Idag finns det 20 platser i Göteborg och 27 i Uppsala i varje kull.

Shima Momeni, nationell samordnare för kompletteringsutbildningarna, uppger att behovet av platser fortfarande är enormt.

”Vi har lika högt söktryck till utbildningarna idag som vi hade hösten 2017 när utbildningen startade. Till och med lite högre söktryck denna omgång, men det är för tidigt att säga exakt då höstens antagningsprocess fortfarande pågår”, skriver hon i ett mejl till Svensk Farmaci.

Räcker det med 15 platser till?

”Baserat på de nationella pedagogiska resurser Sverige har för att utbilda apotekare så är en 20-procentig ökning av platserna till kompletteringsutbildningen en stark ökning. Ökningen görs på de befintliga lärarresurserna som Uppsala universitet och Göteborgs universitet har”, skriver Shima Momeni.

Hon framhåller att kompletteringsutbildningen är den farmaceutiska fakulteten i Uppsalas tredje största utbildningsprogram:

”Vilket säger mer om hur mycket det satsas på denna målgrupp från universitetets håll”, skriver Shima Momeni.

Andra läser